Debatt

”Ansvariga för krisplanering får aldrig exkludera funktionsrättsrörelsen”

Av Redaktion | 18 feb 2024

SLUTREPLIK Anna-Maria Axelsson, förbundsordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund har skrivit en replik på vår debattartikel vilket är något som hon ska ha beröm för samt att hon är öppen för samtal om inkludering av alla människor i samhället.

Läs mer

REPLIK: ”Välkomna att bidra med er specialistkompetens”

Av Redaktion | 16 feb 2024

REPLIK: En viktig debatt – men det bästa ni kan göra för att arbeta för inkludering av personer med funktionsnedsättning…

Läs mer

”Socialpolitiken alltmer fragmenterad”

Av Redaktion | 14 feb 2024

Avståndet mellan teori och praktik inom det sociala arbetet synes var lika stort idag som på 1920-talet, Trots att vi egentligen har alla möjligheter att förena de två, skriver Anders Arnsvik, socionom och aktiv i CSA, Centralförbundet för socialt arbete.

Läs mer

”Stärk kunskapen om funktionshinder i försvarsmakten och civilförsvaret”

Av Redaktion | 9 feb 2024

Varför så tyst om skyddet av särskilt utsatta i civilbefolkningen? Det är hög tid att dra lärdomar från krigets Ukraina…

Läs mer

”För demokrati krävs en känsla av medverkan”

Av Redaktion | 11 jan 2024

När den nystartade RSMH-föreningen ville öppna bankkonto fick de bara kommunicera med en AI-robot. Digitaliseringen exkluderar allt fler och på längre sikt kan avpersonifiering vara en fara för demokratin, skriver Hans Johansson.

Läs mer

Slutreplik: Från ord till handling – en levande historia om ordet som föll mellan stolarna

Av Redaktion | 11 jan 2024

Min glädje över repliken inifrån Socialstyrelsen är stor. Det är hedrande att sakkunniga personer deltar i samhällsdebatten. Långt ifrån alla…

Läs mer

Replik: ”Handikapp används i styrande förordningar”

Av Redaktion | 9 jan 2024

Jörgen Lundälv skriver i ett debattinlägg att Socialstyrelsen använder begreppet ”handikapp” och att man därigenom inte följer rekommendationerna i den egna termbanken. Utmaningen i detta fall är att det står ”handikapporganisationer” i den förordning som styr hur statsbidraget ska fördelas. Därför används ”handikapp” just i det sammanhanget.

Läs mer

”Socialstyrelsens språkbruk av ”handikapp” riskerar ökad stigmatisering”

Av Redaktion | 7 jan 2024

Socialstyrelsens använder begreppet ”handikapp” och följer inte den egna termbanken. Låt oss slippa en återgång till äldre och stigmatiserat språk inom funktionshinderområdet ,skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete i denna debattartikel.

Läs mer

”Barn i utsatthet behöver hjälp också de 364 övriga dagarna”

Av Minna | 1 jan 2024

Nyårsafton. Det är roligt med festligheter för vissa. För andra betyder det ensamhet, sorgliga minnen och för vissa barn är högtider ett helvete.

Läs mer

Öppet brev: Även placerade efter 1980 behöver upprättelse

Av Redaktion | 29 sep 2023

Jag är 42 år idag och blev omhändertagen enligt LVU 1991 till 1994. Jag tvångsplacerades på en ungdomsvårdskola cirka 30 mil hemifrån.

Läs mer

”Äntligen fokus på männen som misshandlar”

Av Maria Wallin | 27 sep 2023

Äntligen! ska man sätta fokus på männen som misshandlar enligt Ekot, den 26:e september.

Läs mer

”Socialtjänsten okunnig om vad som gäller i häkte”

Av Redaktion | 23 sep 2023

Jag har jobbat i många år med isoleringsbrytande verksamhet på säkerhetshäktet i Göteborg.Jag möter många som sitter under sin utredning…

Läs mer

”Gör Funktionshinderkonventionen till lag ”

Av Redaktion | 2 aug 2023

Funktionsrättsrörelsen har under hundra år drivit en framgångsrik kamp för sina medlemmars rättigheter. Men nu hotas dessa rättigheter. Det är därför viktigt att FN:s Funktionshinderkonvention blir till lag skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och Per Olof Larsson, medlem i DHR.

Läs mer
”De få avvikarnas makt”. Källa: Wikimedia

”De få avvikarnas makt”

Av Redaktion | 31 jul 2023

”Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har fungerat.”
Margaret Mead, kulturantropolog aktiv under den sexuella revolutionen på 1960- och -70-talen

Läs mer

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen”

Av Redaktion | 22 jul 2023

Prioritera högre löner, säkra anställningar och rimlig personaltäthet så att den offentligt finansierade omsorgen för barn och unga kan fungera, skriver tre lektorer i socialt arbete.

Läs mer

”Brister i semesterbemanningen: Mitt barnbarn och min svärmor får betala notan”

Av Redaktion | 21 jul 2023

I sommar har jag på nära håll upptäckt en gemensam nämnare mellan förskola och äldreboende. Båda saknar ordinarie personal vissa perioder. Naturligtvis behöver personalen sommarsemester, det har de också rätt till enligt både lag och avtal. Men så drar jag mig till minnes, när jag på 1980-talet jobbade på en fritidsgård tillika parklek. Och hur självklart viktigt det var att schemalägga och täcka upp hela sommaren med åtminstone en eller par ordinarie personal. Men så är uppenbart inte fallet nu.

Läs mer

Friskolor och vänskapskorruption

Av Jan Molin | 10 jul 2023

När Sovjetunionen föll samman omvandlades ekonomin hastigt. Statliga företag skulle privatiseras. Politiker och företagare utnyttjade sin vänskap med Jeltsin och Putin och köpte företagen för spottstyvrar.  Sedan des har många av dessa oligarker blivit miljardärer.  Finns det paralleller i Sverige?

Läs mer

Öppet brev till Ulf Kristersson: ”Nej bidrag staplas inte på varandra”

Av Redaktion | 30 jun 2023

Jag har förstått att du inte riktigt har klart för dig hur ”socialbidrag” fungerar – som du väljer att kalla det. Sen cirka 20 år heter det försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd.

Läs mer

Sociala problem osynliga efter 65 

Av Redaktion | 29 jun 2023

Hur kan statliga och kommunala myndigheter sluta upp bättre kring gruppen äldre i samhället? Det behövs överbryggande funktioner mellan myndigheter och inom kommunala verksamheter som kan hjälpa äldre att få sina sociala rättigheter tillgodosedda, skriver Hanna Mac Innes och Jörgen Lundälv vid Göteborgs universitet.

Läs mer

”Stoppa rekrytering till gängen: Ge åklagare rätt att meddela skärpt uppsikt och stöd”

Av Redaktion | 14 jun 2023

Det krävs en ny riktad och förebyggande lag för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, där skjutningar förekommer eller uppenbart riskerar att hända. I januari 2018 skrev jag om ett sådant förslag till ny lag som jag menar borde prövas.

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021