Debatt

”Gör Funktionshinderkonventionen till lag ”

Av Redaktion | 2 aug 2023

Funktionsrättsrörelsen har under hundra år drivit en framgångsrik kamp för sina medlemmars rättigheter. Men nu hotas dessa rättigheter. Det är därför viktigt att FN:s Funktionshinderkonvention blir till lag skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete och Per Olof Larsson, medlem i DHR.

Läs mer
”De få avvikarnas makt”. Källa: Wikimedia

”De få avvikarnas makt”

Av Redaktion | 31 jul 2023

”Tvivla aldrig på att en liten grupp människor kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har fungerat.”
Margaret Mead, kulturantropolog aktiv under den sexuella revolutionen på 1960- och -70-talen

Läs mer

”Prioritera rimliga arbetsvilkor inom omsorgen”

Av Redaktion | 22 jul 2023

Prioritera högre löner, säkra anställningar och rimlig personaltäthet så att den offentligt finansierade omsorgen för barn och unga kan fungera, skriver tre lektorer i socialt arbete.

Läs mer

”Brister i semesterbemanningen: Mitt barnbarn och min svärmor får betala notan”

Av Redaktion | 21 jul 2023

I sommar har jag på nära håll upptäckt en gemensam nämnare mellan förskola och äldreboende. Båda saknar ordinarie personal vissa perioder. Naturligtvis behöver personalen sommarsemester, det har de också rätt till enligt både lag och avtal. Men så drar jag mig till minnes, när jag på 1980-talet jobbade på en fritidsgård tillika parklek. Och hur självklart viktigt det var att schemalägga och täcka upp hela sommaren med åtminstone en eller par ordinarie personal. Men så är uppenbart inte fallet nu.

Läs mer

Friskolor och vänskapskorruption

Av Jan Molin | 10 jul 2023

När Sovjetunionen föll samman omvandlades ekonomin hastigt. Statliga företag skulle privatiseras. Politiker och företagare utnyttjade sin vänskap med Jeltsin och Putin och köpte företagen för spottstyvrar.  Sedan des har många av dessa oligarker blivit miljardärer.  Finns det paralleller i Sverige?

Läs mer

Öppet brev till Ulf Kristersson: ”Nej bidrag staplas inte på varandra”

Av Redaktion | 30 jun 2023

Jag har förstått att du inte riktigt har klart för dig hur ”socialbidrag” fungerar – som du väljer att kalla det. Sen cirka 20 år heter det försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd.

Läs mer

Sociala problem osynliga efter 65 

Av Redaktion | 29 jun 2023

Hur kan statliga och kommunala myndigheter sluta upp bättre kring gruppen äldre i samhället? Det behövs överbryggande funktioner mellan myndigheter och inom kommunala verksamheter som kan hjälpa äldre att få sina sociala rättigheter tillgodosedda, skriver Hanna Mac Innes och Jörgen Lundälv vid Göteborgs universitet.

Läs mer

”Stoppa rekrytering till gängen: Ge åklagare rätt att meddela skärpt uppsikt och stöd”

Av Redaktion | 14 jun 2023

Det krävs en ny riktad och förebyggande lag för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, där skjutningar förekommer eller uppenbart riskerar att hända. I januari 2018 skrev jag om ett sådant förslag till ny lag som jag menar borde prövas.

Läs mer

Hjärnkoll: ”Svara på vår enkät”

Av Redaktion | 23 maj 2023

Det kom ett brev med en fråga om vi ville hjälpa till att sprida en enkät om Hjärnkoll, och det…

Läs mer

5 minuter för bättre psykisk hälsa

Av Redaktion | 5 maj 2023

Varje år genomför Hjärnkoll 5 minuter 5 maj-dagen för att synliggöra och väcka intresse för samtal om psykisk ohälsa. Samtal som bidrar till att öka öppenheten, minska kostsamma sjukskrivningar och stigmat kopplat till psykisk ohälsa. Våga prata, skriver Conny Allaskog, Hjärnkolls ordförande.

Läs mer

”Lyssna på praktiker”

Av Redaktion | 3 maj 2023

Anders Arnsvik vill att forskare, politiker och medier i större utsträckning lyssnar på praktiker, yrkesprofessionen inom socialt arbete. Han ser en fara i att akademiseringen av ”socialt arbete” bidrar till att osynliggöra det komplexa arbetet inom socialtjänsten, och särskilt individ- och familjeomsorgen.

Läs mer

Mentalsjukhus

Av Redaktion | 2 maj 2023

Under ytan i de lugnaste vatten där simmar jagIbland rider jag på höga sjöhästarHästar som äter svamp, roligt detDet är…

Läs mer

”Många problem med social housing”

Av Redaktion | 2 maj 2023

Bostadsforskaren Jan Jörnmark skriver i Dagens Nyheter 2023-04-22 att social housing räcker för att lösa problemet med att hyrorna blir allt högre för standardhyresrätter. Jörnmarks argument för att hyresreglering och statliga krediter till bostadsbyggande är dåliga är både missvisande och felaktiga.

Läs mer

”Släng inte barnfamiljer i gapet på organiserad brottslighet”

Av Carin Flemström | 31 mar 2023

Bygg inte ut parallellsamhället. Ha istället en dygnet-runt-öppen socialtjänst som kan ingripa när såren är öppna och viljan till förändring är som störst, skriver Carin Flemström, ordförande för Brottsofferjouren och med lång erfarenhet av socialt arbete

Läs mer

Nothing About Us Without Us ?

Av Redaktion | 30 mar 2023

Är vi intresserade av att lära oss från hur de mest utsatta grupperna genomför sina kamper om social rättvisa, demokratiskt inflytande och mot förtryck och diskriminering? När risken för fattigdom för personer med olika funktionsnedsättningar ökar mest i Sverige jämfört med andra länder i Europa? DEt frågar sig Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete.

Läs mer

”Risker med professionella familjehem”

Av Redaktion | 12 mar 2023

När en sårbar, bräcklig och traumatiserad människa förs ihop med ”perfekta” familjehem går någonting förlorat, skriver Tomas Carlsson, socionom och…

Läs mer

”Nyskapa familjearbetet i den sociala barnavården”

Av Redaktion | 7 mar 2023

Det ska inledningsvis sägas att detta inlägg fick inspiration av den debattartikel av Tomas Öhlund här på i Socialpolitik, som…

Läs mer

Trappan

Av Redaktion | 26 feb 2023

Det var när vi uppfann trappan som allt gick åt helvete. Ja, detta påstår jag, måhända förbluffande. Poängen är: När…

Läs mer

Det sociala arbetets demokratiska uppdrag

Av Redaktion | 20 feb 2023

Efter Tidöavtalet startade en debatt om vad som ska läras ut på socionomprogrammet. I debatten saknas ett perspektiv på det…

Läs mer

Riktig mat – riktiga bönder”

Av Redaktion | 12 jan 2023

Dr Vandana Shiva, indisk fysiker och ekofeminist, inspirerar till samarbeten över hela världen. I dryga fyrtio år har hon arbetat…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021