Debatt

Relationen ger kvalitet i äldreomsorgen

Svaga förslag i ny äldreomsorgslag

Av Claudette Skilving | 19 okt 2022

När Svensk Socialpolitisk förening bjöd in till information om förslaget till ny äldreomsorgslag inför stundande remissomgång, redogjorde utredaren Karin Westlund…

Läs mer

Den svenska modellen – hur länge till?

Av Claudette Skilving | 21 sep 2022

Inom EU har frågan om direktiv om minimilöner avhandlats och där röstade Sverige nej till förslaget, med hänvisning till att…

Läs mer

Miljöombyte

Av Redaktion | 29 jul 2022

Vem med någon självbevarelsedrift är inte djävulskt less på alarmism, förnöjsamt apokalysm-vältrande, domedagsprofetior och allt vad det heter och jag…

Läs mer

”Låt vårdutbildade unga göra nytta”

Av Redaktion | 3 jul 2022

Låga löner, osäkra anställningar och otillräcklig utbildning är regel snarare än undantag i äldreomsorgen. Det konstaterade Coronakommissionen i sitt delbetänkande…

Läs mer

De fredsskadade Nato-aspiranternas beredskap

Av Redaktion | 11 maj 2022

Det sägs att svenskarna är ”fredsskadade”. Underligt uttryck… ”Skadade” av fred – av allt här på Jorden. Jag undrar vad…

Läs mer

”Satsa på stöd till barnfamiljer”

Av Claudette Skilving | 11 maj 2022

De senaste årens skjutningar och sprängningar har av naturliga skäl fått stor medial uppmärksamhet. Alla talar om det, inte minst…

Läs mer

Lika inför lagen?

Av Redaktion | 29 mar 2022

Jag har en vän som kom ut från fängelset i november. Han saknade pengar, arbete och bostad. Han tajmade socialkontorets…

Läs mer

Den sista flytten

Av Redaktion | 21 mar 2022

Livet innehåller många övergångar, men när sista flyttlasset går från det egna hemmet då skakas existensen. När mormor ringer och…

Läs mer

”Vi skulle kunna bli först med en omhändertagande skola”

Av Redaktion | 23 feb 2022

Jag förstörde min söndagskväll genom att titta på Agendas skoldebatt på teve. Åtta visionslösa politiker i mer eller mindre grå…

Läs mer

”Politiker motarbetar inkludering av de som har det sämst ställt”

Av Redaktion | 12 feb 2022

Sociala insatser som är menade att underlätta social inkludering för de mest utsatta i samhället får inte fokusera på boende…

Läs mer

”Arbetslösa outsourcas – till vilken nytta?”

Av Redaktion | 11 feb 2022

Arbetslösheten i landet eskalerar och myndigheterna angriper problematiken genom att outsourca de arbetslösa till lönsamma privata företag som tjänar grova…

Läs mer

”Arbetsförmedlingens avgående analyschef inser sanningen”

Av Fredrik Bergman | 9 feb 2022

En stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen/AF befinner sig långt från arbetsmarknaden, men beslutsfattarna låtsas som om läget är…

Läs mer

”När blir gamla och sjuka viktiga för medborgarna?”

Av Claudette Skilving | 3 jan 2022

I en ny undersökning från DN/Ipsos presenteras vilka frågor som stockholmarna anser vara de viktigaste just nu. Inte överraskande hamnar…

Läs mer

Minus sju

Av Redaktion | 10 dec 2021

Med lager på lagerFörsöka att laga Försöka att värma, att rädda, att trösta.Vi har inte rumVi drar en gräns vid…

Läs mer

”På helgmottagningen blir man inte drogfri”

Av Redaktion | 28 nov 2021

REPLIK Vi vill tacka sektionschefen för att våra synpunkter beaktats och tas med i det framtida arbetet. Tyvärr är vår…

Läs mer

Helgmottagningen svarar på kritiken

Av Anna Fredriksson | 27 nov 2021

Nadja Eriksson är sektionschef på Metadonmottagningen. Hon har tagit del av kritiken som framförts av skrivargruppen Enough och svarar så…

Läs mer
Enough Skrivargrupp

Helgmottagningen – ett misslyckande, enligt dem som besöker den

Av Redaktion | 27 nov 2021

Helgmottagningen vid Beroendecentrum i Stockholm vänder sig till personer som redan är inskrivna i verksamhetens öppenvård men som behöver kontakt…

Läs mer

”Garantera rättssäkerheten för placerade barn”

Av Redaktion | 10 nov 2021

Det finns kommuner som verkligen är noga med det barnrättsliga perspektivet för barn i konsulentstödda familjehem – det gör det…

Läs mer

”Satsa placeringskostnader på förebyggande arbete”

Av Redaktion | 12 okt 2021

Ungdomskriminaliteten är för viktig för att politiker ska ägna sig åt att övertrumfa varandra med populistiska åtgärder.Medan politiker i alla läger ger…

Läs mer

”Säger lagen verkligen att Tim, 3 år, ska utvisas?”

Av Redaktion | 29 sep 2021

Brister i införandet och ett splittrat arbete karaktäriserar barnkonventionen skriver två socionomstudenter. Om ingen enhetlig syn på att barnkonventionen är…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021