REPLIK: ”Välkomna att bidra med er specialistkompetens”

REPLIK: En viktig debatt – men det bästa ni kan göra för att arbeta för inkludering av personer med funktionsnedsättning i beredskapsarbetet är att faktiskt engagera er i det arbete som civilsamhällets aktörer gör med den pågående totalförsvarsuppbyggnaden. Det skriver Anna-Maria Axelsson, förbundsordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund som svar på ett debattinlägg av Jörgen Lundälv med flera, som efterlyser bättre skydd för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill börja med att förtydliga att det finns inget ”civilförsvar” idag. Genom lagen (1994:1720) om civilt försvar försvann begreppet ”civilförsvar” från svensk lagstiftning. I dagens system motsvaras det som tidigare var ”civilförsvaret” av ”räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen” i beredskapssektorn befolkningsskydd under MSB,, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Civilt försvar idag är bredare än vårt tidigare ”civilförsvar” och omfattar nu all civil verksamhet som ingår i det svenska totalförsvaret.

Vi, Civilförsvarsförbundet eller Sveriges Civilförsvarsförbund, är en av 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har funnits sedan 1937 och är en del av Sveriges civila försvar. Vi arbetar med frågor som handlar om att lära människor att klara sig i svåra lägen. Frågor om trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. I detta arbete jobbar vi nära och tillsammans med andra organisationer bland andra Synskadades riksförbund och Hörselskadades riksförbund. Vi har i samverkan med dessa utbildat ett antal instruktörer i hela Sverige. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och vi har en väldigt omfattande värdegrund. Vi jobbar inkluderande i alla våra uppgifter och försöker i våra uppdrag att se till alla gruppers behov i varje enskilt tillfälle.

Vi samarbetar och samverkar med andra organisationer och förbund i hela civilsamhället i alla frågor som berör vårt område. Vi är medlemmar i Forum, intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige, vi är med i Socialstyrelsens beredskapsforum och vi är en av organisationerna i MSB:s Civilsamhällesråd. Om det finns fler områden där vi bör ha närvaro men inte har det idag ser vi fram emot att få mer information om detta.

Mot bakgrund av att det för närvarande inte finns en organisation alls för någon av de uppgifter som ingår i befolkningsskyddet till exempel: varning, evakuering, skyddsrum, borde det vara en viktigare fråga att skynda på detta arbete just nu än att bryta ut enskilda gruppers ytterligare behov av stöd i ett framtida system som inte finns. Det är heller inte utrett vem, kommun, länsstyrelse eller sektorsansvarig myndighet, som ska bära ansvaret för detta i totalförsvaret.

Debattörerna lyfter en väldigt viktig fråga, vi ser dock inte hur ni konstruktivt skulle åstadkomma ett framtida inkluderande och lösningsfokuserat arbete utan att faktiskt engagera er i någon av de plattformar som finns för civilsamhällets aktörer som aktivt jobbar med den pågående totalförsvarsuppbyggnaden. Det kunnande som ni innehar om funktionshindrades behov och ert perspektivet kan sannolikt göra stor skillnad i arbetet med framtagande av stödorganisation och planer.

Troligtvis uteblir svaren ni efterfrågar då det ni önskar svar på faktiskt inte finns för någon medborgare ännu. Det skulle vara bättre att ni utarbetar ett förslag på hur de planer och de stödåtgärder för funktionshindrade som ni efterfrågar faktiskt skulle kunna se ut. Det skulle troligtvis bidra till att påskynda arbetet för de grupper som behöver otroligt mycket, speciellt med er specialistkompetens.

Ni kan gärna ta en titt SOU 2022:57– som varit ute på remiss och det till följd av svaren startats en utredning avseende ansvarsfördelning, som ännu pågår.

Vi ser fram emot vidare kontakt i denna fråga och vi delar er uppfattning om att detta är viktigt.

Anna-Maria Axelsson, förbundsordförande Sveriges Civilförsvarsförbund

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021