Nyheter

HIV-info i Stockholm

Av Maria Wallin | 28 sep 2009

Bristen på kunskap om hiv bland ungdomar är alarmerande, men inte förvånande. Utbredd avsaknad av adekvat information och kunskap om…

Läs mer

Psykiskt sjuka har sämre tänder

Av Maria Wallin | 28 sep 2009

Personer  i den psykiatriska öppenvården har färre tänder än befolkningen i övrigt och är i stort behov av tandbehandling. Den…

Läs mer

Vaccin även till papperslösa!

Av Maria Wallin | 27 sep 2009

– När Sverige nu står inför den största massvaccineringen genom tiderna skulle det vara ett sätt att visa medmänsklighet och även…

Läs mer

Samborätt åt alla

Av Maria Wallin | 23 sep 2009

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet…

Läs mer

Alkohol och graviditet

Av Maria Wallin | 22 sep 2009

Barn till mödrar som dricker små till måttliga mängder alkohol under graviditeten löper en ökad risk för beteendeproblem och psykiska…

Läs mer

ActionAid säger: Kom närmare!

Av Maria Wallin | 16 sep 2009

Onsdagen den 16 september startar ActionAid en kampanj för att få fler svenskar att komma närmare utsatta kvinnor i fattiga…

Läs mer

Bättre vård till traffickingoffer

Av Maria Wallin | 16 sep 2009

De nordiska och baltiska länderna arbetar aktivt för att stoppa människohandeln. I år startar ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt för att förbättra…

Läs mer

Hemtjänsten prioriterar vårdtagarna

Av Maria Wallin | 14 sep 2009

Och bryter därigenom mot lagen. – Man gör ibland mer och man gör annorlunda och det ser ledningen mellan fingrarna…

Läs mer

Okunskap om kognitiva hjälpmedel

Av Maria Wallin | 9 sep 2009

Politiker, beslutsfattare och chefer inom socialförvaltningen har vaga kunskaper om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. 74 procent av våra politiska…

Läs mer

Droger i skolan

Av Maria Wallin | 6 sep 2009

Regeringen ger bl a Statens folkhälsoinstitut, Skolverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet i uppgift lansera metoder som främjar ett gott skolklimat.…

Läs mer

Kvinnliga chefer

Av Maria Wallin | 7 maj 2009

Internationell listan över andel kvinnliga toppchefer inom privata företag 2007:  Filipinerna 47 Ryssland 42 Thailand 38 Polen 32 Kina (exkl.…

Läs mer

Man och chef = sant

Av Maria Wallin | 7 maj 2009

I Sverige är bara 22 procent av cheferna i privata företag kvinnor. Samma andel som 2007. Det gör att Sverige halkar…

Läs mer

Gamla kommer inte ut

Av Maria Wallin | 7 maj 2009

Ett liv utan sol kan få svåra konsekvenser för äldre. Bristen på d-vitamin kan leda till ökad risk för fallolyckor.…

Läs mer

Etik hos sjunde AP-fonden

Av Maria Wallin | 7 maj 2009

Hos Sjunde AP-fonden finns inget överseende – oetiska bolag slängs ut. – Vi tycker att det måste finnas en minsta…

Läs mer

Bristande vård i livets slutskede

Av Maria Wallin | 7 maj 2009

Bara en minoritet av de svenska cancerpatienterna och ett fåtal av hjärt-lung- patienterna får tillgång till lindrande specialistvård när livet…

Läs mer

Dodillets avhandling anmäld

Av Maria Wallin | 5 maj 2009

Sven-Axel Månsson och Jenny Westerstrand anmäler nu Suanne Dodillets avhandling Är sex arbete? för oredlighet i forskning. Läs hela anmälan här. Läs…

Läs mer

Många unga drabbade

Av Maria Wallin | 14 apr 2009

En kartläggning av ”hedersrelaterat förtryck och våld” i Stockholm visar att var tionde 15-årig flicka och fyra procent av pojkarna…

Läs mer

Demokratirörelse förbjuds

Av Maria Wallin | 11 apr 2009

De vitryska myndigheterna har nekat paraplyorganisationen Asambleja officiell registrering. Asambleja, som förenar mer än hundra av Vitrysslands prodemokratiska frivilligorganisationer, förbjuds därmed att…

Läs mer

Debatten om Doddillets avhandling

Av Maria Wallin | 10 apr 2009

En kronologisk sammanställning från Sven-Axel Månssons kritik den 12 mars till professorernas försvar för avhandlingen och kvaliteten på forskningen vid…

Läs mer

Norska DO fäller butik för otillgänglighet

Av Maria Wallin | 3 apr 2009

För första gången prövas den nya diskrimineringslagen om otillgänglighet i Norge. Detta står klart efter att den norska motsvarigheten till…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021