Riksrevisionen kritiserar kriminalvården

 

Kriminalvårdens planering av intagnas tid i anstalt fungerar inte tillfredsställande. Samordningen internt mellan anstalt och frivård, liksom Kriminalvårdens samverkan med andra myndigheter, har stora brister.

Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens planering av dömdas tid i anstalt och myndighetens samverkan med andra inför den intagnes frigivning. Granskningen visar att planeringen har flera brister. Bland annat har en stor andel planer ofullständiga riskbedömningar. Det brister även i dokumentationen och uppföljningen av de intagnas planer. Bristerna i verkställighetsplaneringen riskerar att påverka möjligheten att minska återfall i brott. 

– All personal med klientansvar förväntas i dag kunna förbereda de intagna på ett liv i frihet. Ledningen bör se till att personalen har rätt kompetens och förutsättningar för att klara detta, säger riksrevisor Eva Lindström. 

Kriminalvårdens samordning mellan anstalt och frivård fungerar otillfredsställande. För nästan 40 procent av de intagna har Kriminalvården inte tagit några externa kontakter alls inför frigivningen. Riksrevisionen konstaterar också att samverkan mellan kriminalvård och till exempel socialtjänst och landsting ofta saknar struktur och därmed i hög utsträckning är personberoende. 

– Regeringen bör ställa tydliga krav på samverkan mellan Kriminalvården och andra berörda myndigheter. Det är viktigt för att minska risken för återfall i brott, säger Eva Lindström. 

Bakgrund: 
År 2008 dömdes knappt 10 000 personer till att avtjäna sitt straff i svensk anstalt. Av dessa beräknas cirka 40 procent återfalla i brott inom tre år. Varje återfall som kan förhindras innebär stora vinster, både för individen och för samhället. Alla intagna ska ha en verkställighetsplan, med åtgärder för att minska återfall i brott. Planen gäller under hela tiden som straffet verkställs. Riksdagen och regeringen har framhållit att omständigheterna i samband med frigivningen har stor betydelse för risken att en klient återfaller i brott. Därför behövs en effektiv samverkan mellan myndigheter för att insatser som genomförts under verkställigheten ska få effekt. 

Rapporttitel: Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Verkställighetsplanering och samverkan inför de intagnas frigivning (RiR 2009:27) kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Eva Lindström, 08-517 140 20 
Projektledare: Åsa von Sydow, 08-517 141 56, 073-445 21 56

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021