Upprop om psykiatrin

Forskning är psykiatrins framtid!


De stora framsteg som hälso- och sjukvården gjort de senaste årtiondena har möjliggjorts av en målmedveten satsning på forskning. Samtidigt har vårdpersonalens grundkompetens höjts.

Inom psykiatrin har fokus varit på utbildning för baspersonal och stöd till samverkan, medan den kliniska forskningen inte prioriterats i lika hög grad.

Nu är det dags för en stor, bred och riktad satsning på psykiatrisk klinisk forskning.

För att lyfta psykiatrin krävs en uthållig satsning på psykiatrisk forskning!

 • Gör psykiatrisk forskning till ett strategiskt forskningsområde
 • Varje rekommendation i Socialstyrelsens riktlinjer för schizofreni ska kunna styrkas av minst en god svensk studie
 • Inom heldygnsvården ska minst 20 % av patienterna ha möjlighet att delta i bra forskningsprojekt
 • Forskning som fokuserar på målgruppens livskvalitet ska prioriteras
 • Forskningen ska bedrivas med målet att minska stigmatiseringen av psykiatrins patienter och av psykiatrin
 • Forskningen ska bedrivas med brukarmedverkan och former för denna ska utvecklas
 • Forskningen ska bedrivas tvärvetenskapligt. Flera aspekter av psykisk sjukdom ska belysas
 • Alla yrkeskategori som finns i psykiatrin ska ges möjlighet till forskning
 • En FoU-enhet som stödjer det lokala utvecklingsarbetet ska finnas vid varje psykiatrisk klinik/verksamhetsområde
 • Varje universitetsklinik ska ha ett psykiatriskt forskningscentrum
 • Varje region/landsting ska ha speciella forskningsanslag som reserveras för klinisk psykiatrisk forskning

Satsa på psykiatrisk forskning!

Detta uttalande om psykiatrisk forskning diskuterades för första gången vid Jonseredsseminariet “Priset för psykiatrin” den 14:e juni 2010.

Programkommittén för seminarieserien Bilden av psykiatrin:

lennart.lundin@vgregion.se cecilia.brain@vgregion.se anders.franck@gu.se

Postad i ,

Lämna en kommentar

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020