Senaste artiklarna

SiS-anställda ser sällan sin egen roll i våldet

20 mar 2021
, ,

För att våld inte ska bli normaliserat på ungdomshem behöver personalen hjälp att förstå det som händer på ett djupare plan. De behöver också uppmärksamma sin egen våldsanvändning hävdar forskaren Peter Andersson. Våldet på de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, har ökat. År 2019 rapporterade SiS in 1 958 våldsincidenter mot personal från ungdomar, en ökning med 22 procent sedan 2017. I avhandlingen Hot, våld och emotionellt arbete på de särskilda ungdomshemmen. Personalens berättelser har jag intervjuat…

Läs mer

Barn i förvar – polisens beslut strider mot utlänningslagen

20 mar 2021
,

Asylsökande barn får inte hållas i förvar längre än sex dagar enligt svensk lag. Trots det visar statistik som SocialPolitik begärt ut att barn suttit inlåsta på Migrationsverkets förvar mycket längre än så, i vissa fall flera veckor. I nästan samtliga fall var det Polismyndigheten som tagit besluten om förvar. Under sent 80-tal och tidigt 90-tal låste den svenska staten in allt fler barn i förvar i väntan på avvisning. Mellan 1988 och 1991 ökade antalet barn i förvar drastiskt…

Läs mer

“Försäkringskassan fungerar inte”

18 mar 2021

Debatten om och ifrågasättandet av Försäkringskassan fortsätter. Nu senast i Uppdrag granskning. En person som i allra högsta grad medverkat till att nödvändiga frågor ställs är Niklas Altermark, docent i statsvetenskap, som de senaste åren forskat i funktionshinders- och välfärdspolitik. I sin bok Avslagsmaskinen beskriver han hur Försäkringskassans uppdrag 2017 att minska sjuktalet ledde till allt hårdare bedömningar och att det samtidigt saknades laglig grund för förändringarna. Boken och hans forskning ger upprättelse åt många av dem som trots svår…

Läs mer
Rekordårens socionomer - köp ny bok om socialt arbete

Vad hände med Rekordårens Socionomer?

5 mar 2021

Det är med förändringar man mäter tidens gång, hävdade Hjalmar Söderberg i Martin Bircks ungdom. Det var en tanke som dök upp vid läsningen av boken Rekordårens socionomer. Utbildning, yrkeserfarenheter och livshistorier i ett 50-årsperspektiv. Den kollektiva biografiska metoden belyser på vad sätt en grupp delar gemensamma erfarenheter och identifikationspunkter oavsett klass, kön, uppväxtförhållanden. För tjugofem år sedan inleddes arbetet med att biografera de studenter som började på Socialhögskolan i Lund höstterminen 1965, H65-orna. Utbildningen förväntades socialisera i bestämda tankemönster…

Läs mer

Personalen kan lindra äldres existentiella ensamhet

2 mar 2021
, ,

Det kan vara svårt att möta äldre som inte längre ser någon mening med livet. Den vårdpersonal som har förmåga att stanna upp och lyssna utan att släta över kan själv få mycket tillbaka. Existentiell ensamhet kan drabba oss i alla åldrar, vid svåra livsval eller sjukdomsbesked. Det är något utöver att ha förlorat nära vänner och partner eller sakna socialt nätverk. Existentiell ensamhet handlar om livet, döden och om döendet. När vi åldras handlar det också om att kroppen…

Läs mer

Vilken väg tar ILO för världens arbetare?

1 mar 2021
, ,

När ILO bildades för över 100 år sedan var arbets- och anställningsvillkor ofta miserabla. Det behövdes ett organ som skydd mot exploatering. Men i dag? Gigekonomi, utsatt arbetsorganisation, eftersatta arbetsmiljöer har åter fått människor att kräva ”upp till bevis”. Kan ILO möta förväntningarna? Att ILO är ett FN-organ är inte självklar kunskap för opinionsbildare i arbetslivsfrågor i den mån det förekommer några sådana. Det händer att International Labour Organisation uppfattas som en nationell avläggare till LO. Till och med när…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021

Sagt om SocialPolitik:

 

"En initierad, saklig, men ändå enträgen röst i ett alltmer tystlåtet samtal om vår tids socialpolitik eller bristen därpå"

Nominerad på Faktumgalan 2015 till Årets trottoarpratare

 

"Oberoende och självständig - unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt och konsekvent granska och debattera …"

Föreningen Sveriges socialchefer

 

"Bra läsning, alltihop."

Göteborgs Posten 

 

“Tidskriften Socialpolitik blir man aldrig besviken på.”

– Arbetaren