Sökresultat: social barnavård

EU sätter nationalstaten framför flyktingkonventionen

Av Redaktion / 5 mar 2018

Ut antologin Den kantstötta välfärden. Det är ett problem att EU:s medlemsländer inte har ett perspektiv som sträcker sig över nationalstatens intresse. Deras restriktiva politik riskerar grunden i FN:s flyktingkonvention när flyktingars skydd och säkerhet kommer i andra hand. Det krävs också ett politiskt samtal som försvarar grundläggande rättigheter för alla, även de fattiga, inom…

Läs mer

Del 6: Gränser för upprättelsen

Av Redaktion / 13 feb 2018

När människor skjuter upp viktiga saker trots att de vet att det kan få negativa konsekvenser så kallas det prokrastinering. När majoritetssamhället och deras folkvalda gör det är det politik. Detta har hänt: Upprättelseutredningen har föreslagit en ursäkt och 250 000 kronor till de mest drabbade 1920-1980. En ceremoni är beslutad, men frågan om ersättning…

Läs mer

Del 5: Hoppet tänds igen

Av Redaktion / 22 dec 2017

I nästan fyra år har de vanvårdade själva fått driva frågan om upprättelse. Regeringen har hållit den ifrån sig. Kraven på upprättelse har blivit alltmer högljudda och förtvivlade. Nu tänds hoppet igen. Detta har hänt: I januari 2010 presenteras Vanvårdsutredningens resultat. De slår ner som en bomb i media. På presskonferensen avslöjar statsrådet Maria Larsson…

Läs mer

Del 3: Vanvården utreds, upprättelse var god dröj

Av Redaktion / 27 nov 2017

Samtidigt som Vanvårdsutredningen sätter igång hösten 2006 är det val och Sverige får en borgerlig regering. För Alliansen är det full fart framåt. För Vanvårdsutredningen är det full fart bakåt. Nu ska Sveriges historia skrivas om. Detta har hänt: I högt tempo har socialtjänstminister Morgan Johansson (S) fått fram en förstudie om vanvården och hunnit…

Läs mer

Del 2: Vanvården – staten vet inte vad som hänt

Av Redaktion / 16 nov 2017

När Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en snabbkoll av vanvården har regering och riksdag redan erfarenhet av en uppgörelse med statligt sanktionerade övergrepp i det förflutna. Då gällde det tvångssteriliseringar, nu gäller det vanvård av barn. Detta har hänt: Efter larm i media har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka vad som går…

Läs mer

Välfärden måste ständigt återvinnas

Av Redaktion / 31 okt 2017

Antologin Den kantstötta välfärden, Hans Swärd (red), Studentlitteratur, tar sin utgångspunkt i makarna Inghes ”Den ofärdiga välfärden” som kom ut precis för 50 år sedan. Och makarna Inghe, liksom dåtidens makthavare med Tage Erlander i spetsen, trodde verkligen att välfärden skulle kunna göras färdig en gång för alla. Nu vet vi bättre. Välfärden förutsätter en…

Läs mer

Självförtroende och rätt att bestämma över sitt jobb

Av Redaktion / 26 sep 2017

– Socialarbetarna behöver två saker, resurser och en förbättrad arbetssituation, sa Åsa Lindhagen vid seminariet Förbättringsresan, om Cecilia Grefves arbete med att stärka den sociala barnavården. Administrativt stöd, handledning, stödjande chefer och mera att säga till om menade socialborgarrådet var avgörande för att få en bra socialtjänst. Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen redogjorde…

Läs mer

Högsta domstolen prövar: Ska ersättning för vanvård gå till Kronofogden?

Av Anna Fredriksson / 8 maj 2017

Uppdatering 2017-05-08 Idag beviljade Högsta domstolen prövningstillstånd meddelar advokaten Sebastian Scheiman. Ursprunglig text publicerad 2017-04-19. Det borde vara statens mening att freda vanvårdsersättningen mot indrivning. Det anser den kvinna som nu vill ha Kronofogdens beslut prövat i Högsta Domstolen. – Att först få statens erkännande och bli beviljad ersättning, och i nästa stund bli fråntagen den.…

Läs mer

Ska ersättning för vanvård gå till Kronofogden?

Av Anna Fredriksson / 19 apr 2017

Det borde vara statens mening att freda vanvårdsersättningen mot indrivning. Det anser den kvinna som nu vill ha Kronofogdens beslut prövat i Högsta Domstolen. – Att först få statens erkännande och bli beviljad ersättning, och i nästa stund bli fråntagen den. Jag finner inga ord för den kränkning jag måste uppleva igen. Att staten ger…

Läs mer

Barnen som ingen ville ha

Av Redaktion / 30 mar 2017

Eva F Dahlgren har rest tillbaka i tiden och mött barn som växte upp i samhällets vård under första halvan av 1900-talet. Hon konstaterar att det fanns likheter med hur barnavården fungerar idag. En stor ljus matsal med vitt möblemang. Vid varje bord sitter sex barn prydligt uppradade. De har varsin plåttallrik men verkar inte…

Läs mer

Synen på barnet och barndomen

Av Redaktion / 27 mar 2017

Barndomen som en romantisk period eller som något de vuxna måste ha kontroll över. Hur vi ser på barn och barndomen har förändrats radikalt. Från att ha värderat barn i ekonomiska termer, till att ge dem ett känslomässigt värde, börjar vi nu se barn som medborgare med rättigheter. Text: Bengt Sandin | Illustration: Fredrika Markstedt…

Läs mer

Vanvårdsersättning – en misslyckad upprättelse

Av Redaktion / 15 sep 2016

Ersättningsnämnden har inte haft barnperspektiv när de sagt nej till 54 procent av de sökande. Men staten kan fortfarande ta ansvar för barnen som sveks. Text: Anna Fredriksson | Bild: Göran Johansson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 3 2016 – Något gick snett, och jag hävdar att det var i Ersättningsnämndens bedömningar. Men det…

Läs mer

Svårt hitta familjehem

Av Anna Fredriksson / 21 jul 2015

Ibland är det inte så dumt med nyhetstorka kanske. Nu fanns det plats i DN för en stor artikel om att det blir allt svårare att hitta familjehem. Kanske har Hanne Kjöller rätt i sin ledare om att det som hindrar många är det långsiktiga ansvaret i kombination med lågt, icke-pensionsgrundande arvode och bristande stöd…

Läs mer

Utredare önskar starka organisationer

Av Anna Fredriksson / 1 jul 2015

Nya placeringsformer, utbildning och tillståndsplikt. Men svårast av allt i den sociala barnavården är att avväga barnets rätt till trygghet och stabilitet. Text och bild: Anna Fredriksson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 2 2015 De första förslagen från utredningen om tvångsvård för barn och unga togs emot väl av remissinstanserna förra året. I…

Läs mer

Omhändertar till vad?

Av Redaktion / 2 mar 2015

  Vi lägger stora resurser på att placera barn på institution. Och sen…?  Samhället sviker. Media sviker. Politiken sviker. Varför? Text och bild: Anna Fredriksson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 2015 – När en ungdom ber om hjälp men nekas, kan det förstöra väldigt mycket på sikt. Vi har fått agera eftervård…

Läs mer

Barnen vill – vågar vi

Av Redaktion / 1 dec 2014

  RECENSION: Karin Alexanderson & Ulf Hyvönen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Underrubriken är Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården och behandlar, välskrivet och inspirerande, en väldigt viktig och aktuell fråga i dagens socialtjänst – delaktighet. Bokens centrala del behandlar Hur gör vi rent konkret? – metoder, arbetsformer och strukturer för att göra barn delaktiga.…

Läs mer

Barn som business

Av Anna Fredriksson / 26 okt 2014

  Från änglamakerskor till vanvårdsutredning Vid förra sekelskiftet skapade skammen att få ett utomäktenskapligt barn och bristen på barnomsorg en privat marknad för fosterbarn. Samhällets tillsyn och ansvar var viktigt. Då som nu. Text och bild: Anna Fredriksson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 2 2014 För hundra år sedan skakades Sverige av skandaler…

Läs mer

Varför har ingen ansvar för placerade barn?

Av Anna Fredriksson / 17 okt 2014

  För två och ett halvt år sedan dog 15-åriga Donia i sitt familjehem. Socialstyrelsen riktade allvarlig kritik mot Simrishamns kommun som brast på ett antal punkter. Ändå finns det ingen att ställa till svars. Den 21:a november 2011 var det upprättelseceremoni i Stockholms stadshus. En högtidig samling för att framföra en offentlig ursäkt till…

Läs mer

Domstolar ger inte barn likvärdigt skydd

Av Redaktion / 24 sep 2014

  Utred vårdnadstvister och LVU-mål på samma sätt. Ge socialtjänsten utökade befogenheter. Så att barn kan få bättre skydd mot våld och övergrepp i hemmet. Text: Maria Wallin | Bild: Bibbie Friman | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 3 2010 [singlepic id=476 w=262 h=407 float=left]När en pappa, som det oftast handlar om, blir friad…

Läs mer

Skydda barn

Av Redaktion / 3 sep 2014

  Gör upp med begreppet ”vanartig”. Gamla tankegångar ligger som en slöja över lagstiftning, synsätt och agerande. Vi behöver en ny grund för ett modernt barnskyddsarbete. Text: Madeleine Cocozza | Illustration: Cecilia Lundgren/HarvestAgency | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 2014 I Sverige finns lagar som ska förhindra att barn far illa. Barnskyddssystemet –…

Läs mer