Sökresultat: social barnavård

SocialPolitik 20 år

20 år av envis samhällsdebatt

Av Maria Wallin / 5 jun 2014

Sedan våren 1994 har SocialPolitik beskrivit hur det Nya Sverige vuxit fram. Belyst ökande klyftor. Försökt ge insikter. Värnat jämställdhet och rättvisa – ur ekonomiskt, etniskt, ålders- och genusperspektiv. Text: Maria Wallin | Bild: Bibbie Friman & arkivbilder I den ekonomiska krisens 90-tal startade vi – ett antal skribenter, forskare, socialarbetare, psykologer, läkare, lärare och…

Läs mer

Som det behagar

Av Redaktion / 6 maj 2014

[nggallery id=125] Äldre kvinnor möter inte samma acceptans som män. De bör inte klä sig alltför sexigt, det kan bli patetiskt. Gubbar är däremot ganska okej, oavsett. Text: Therése Persson | Bild: Bibbie Friman, Maria Wallin | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 2011 På barnavårdscentralens 4-årskontroller mäts och vägs och jämförs barn mot…

Läs mer

Maktens män med byxorna nere

Av Redaktion / 30 apr 2014

Deanne Rauscher tror att om svenska folket fick reda på hela sanningen om maktens män skulle Sverige pulveriseras. Varför väljer hon att gräva i det som andra gör allt för att dölja? Text: Anna Fredriksson | Bild: Lena Katarina Johansson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 1 2011 Det krävs mod för att dra…

Läs mer

Skydda barn bättre

Av Maria Wallin / 5 mar 2014

Inrätta en neutral rikstäckande barnskyddsmyndighet, uppmanar forskaren Madeleine Cocozza i SocialPolitik nr 1. För att barn i behov av skydd ska få det stöd lagen föreskriver. Madeleine Cocozza vill lyfta ur hela barnskyddsystemet ur socialtjänsten och skapa en barnskyddsmyndighet, med specialutbildad personal. Det är inte rimligt att en myndighetsutövning av det slaget organiseras som en…

Läs mer

HVB bakom fasaden

Av Redaktion / 1 mar 2014

Kränkt, ensam och instängd. Det är bilden av omhändertagna barn i Hem för vård och boende. Barnombudsmannens rapport är en larmsignal som måste få gensvar och leda till förändring. Krönika i SocialPolitik nr 3 2011 | Text: Gun-Lis Angsell | Prenumerera Jag mår dåligt, försöker be om hjälp men ingen hör. Så fort jag gör…

Läs mer

Fosterbarn med framtidschans

Av Redaktion / 29 nov 2013

[singlepic id=203 w=600 h=388 float=left] Alla omhändertagna barn vanvårdades inte i Sverige förr. Det fanns en omtanke om barn i tidigt 1800-tal – om än mera moraliskt inriktad. Det visar verksamheten på ”Fosterbarnens ö”. Text: Anne Skånér | Prenumerera | Krönika i SocialPolitik nr 1 2013 Några mil söder om Stockholm ligger sommarparadiset Gålö. Här…

Läs mer

Skå-Gustav i minne

Av Redaktion / 12 nov 2013

[singlepic id=167 w=583 h=388 float=left] [nggallery id=42] Rädsla. Men också häpnad – förundran går som en röd tråd genom Britt Jonssons berättelse. Om när Skå-Gustav drabbades av hiv för 30 år sedan. Text: Örn Lindstrand | Bild: Lena Katarina Johansson | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 2 2013 Han dog på Råcksta 87 år gammal…

Läs mer

Ett utvalt hem

Av Redaktion / 15 jul 2013

Bodil Rasmusson, Margareta Regnér, Natur & Kultur Den statliga utredningen Vanvård i samhällets regi slog ner som en bomb i debatten 2009. Utredaren Göran Johansson skrev om ”försummelse och övergrepp i en omfattning som jag inte trodde var möjlig”.

Läs mer

Allmänna Barnhuset maj 2013

Av Gun-Lis Angsell / 14 maj 2013

Socialtjänst för socialt utsatt barn -evidensbaserad praktik på 1960-talet Jag var inbjuden till Allmänna Barnhusets konferens ”Socialtjänst för socialt utsatt barn” och fick lyssna till många kloka och intressanta föredrag och diskussioner. Bland annat pratade Anna-Lena Lindqvist, docent i socialt arbete, om förändringar inom det sociala barnavårdsarbetet. Det hon sa bottnade i erfarenheter från en…

Läs mer

Att inge hopp

Av Claudette Skilving / 27 apr 2013

Det viktigaste i socialt arbete och i livet är att inge hopp, i mötet med klienter/patienter och medmänniskor. ”Man ska alltid fråga sig när man lämnat en människa, har jag skapat eller släckt hopp.” Det var Maivor Gustavssons budskap, legendarisk socialarbetare i Stockholm som dog förra året. Jag var på ett seminarium i förra veckan…

Läs mer

Vi VET att placerade barn behöver bättre vård!

Av Redaktion / 25 mar 2013

Oändliga rader av utredningar, beskrivningar och mätningar har visat att barn som far illa inte får den hjälp de behöver. Det är dags att den som har makten tvingar de som har ansvar för placerade barn att följa de lagar och regler som redan finns. Det är beklämmande att läsa Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg…

Läs mer

Omhändertagna barn

Av Claudette Skilving / 6 dec 2012

I dagarna har media haft fokus på barn i familjehem. Häromdagen på grund av att en familjehemspappa förgripit sig på ett placerat barn och senast att de barn som omhändertas av socialtjänsten, tvingas till ständiga uppbrott från sina familjehem. SKL och Socialstyrelsen bekräftar bilden av att en stor grupp barn, 25% av dem som placeras…

Läs mer

Gräsrotsinlägg om familjehemsvård

Av webmaster / 20 nov 2012

När barn och unga inte längre kan bo tillsammans med sina föräldrar blir de oftast placerade i familjehem för längre eller kortare tid. Det var den allvarliga kritiken mot familjehemsvården från JO och riksdagens revisorer (1991/92) som ledde fram till att Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att stärka och utveckla familjehemsvården. Det ledde så småningom till…

Läs mer

Vi har åtminstone varit kvar

Av Redaktion / 24 sep 2012

DEBATT Svar av Carin Flemström och Barbro Levelius på Jag efterlyser av Gudrun Shyman, SocialPolitik nr 1/2012 som skrev: ”Jag efterlyser alltså en omfattande, högljudd, systematisk, kreativ och uppkäftig socialpolitisk debatt. Jag efterlyser socialchefer som unisont höjer rösten mot beslutsfattare och jag efterlyser en stolt socialarbetarkår som ställer sig på barrikaderna tillsammans med medborgarna. Någon?…

Läs mer

Efter anmälan om barn som far illa

Av Maria Wallin / 7 feb 2012

Utsatta barn måste få den hjälp och det stöd de behöver. En anmälan till socialtjänsten förhandsbedöms för att avgöra om en genomgripande barnavårdsutredning ska inledas eller ej. Men det finns varken tydlig lagstiftning eller riktlinjer om hur en förhandsbedömning ska gå till. I dag riskerar vi både att utreda familjer som inte är i behov…

Läs mer

Sveket mot vanvårdade barn

Av webmaster / 13 sep 2011

Barn- och ungdomsminister Maria Larsson slirar runt Vanvårdsutredningen. Först tal om statlig ersättning till barn som farit illa i samhällets barnavård, sen tal om att de fryser inne. Efter massiv kritik har hon backat och säger sig vilja träffa oppositionen ”för att nå en bred uppgörelse” kring ersättningsfrågan. Läs Anna Fredrikssons debattinlägg på Dagens Samhälle:…

Läs mer

”Som att öppna luckan till en kloak”

Av Maria Wallin / 24 maj 2011

Deanne Rauscher var en av författarna till Den motvillige monarken. Hon tror att om svenska folket fick reda på hela sanningen om maktens män skulle Sverige pulveriseras. Varför väljer hon att gräva i det som andra gör allt för att dölja? Text: Anna Fredriksson Bild: Lena Katarina Johansson              …

Läs mer

Bakom Den motvillige monarken

Av Redaktion / 24 maj 2011

Deanne Rauscher tror att om svenska folket fick reda på hela sanningen om maktens män skulle Sverige pulveriseras. Varför väljer hon att gräva i det som andra gör allt för att dölja? Text: Anna Fredriksson Bild: Lena Katarina Johansson Det krävs mod för att dra ner brallorna på den manliga makten och vara den som…

Läs mer

Maria Wallin nominerad

Av Maria Wallin / 4 maj 2010

FSS vill ge Allmänna Barnhusets stora pris till Maria Wallin Tisdag 4/5 2010 Föreningen Sveriges Socialchefer nominerar Maria Wallin som mottagare av Allmänna Barnhusets stora pris 2010. Nomineringen motiveras av Maria Wallins insatser som redaktör och ansvarig utgivare av tidskriften SocialPolitik. Sticker ut SocialPolitik är en specialtidskrift som har funnits sedan 1994. Den är oberoende och självständig.…

Läs mer

Barnen främst

Av Maria Wallin / 21 jan 2009

Reformera hela den sociala barnavården! Vi måste sluta lappa i systemet. Det är inte anpassat till den kunskap och de ambitioner vi har i dag. Det är dags för en genomgripande reform. Med helhetsgrepp om alla verksamheter som arbetar med barn. Text: Gun-Lis Angsell, Barbro Hindberg Bild: Remeny Armitage, Naona Kids Photography SocialPolitik nr 3/ sept…

Läs mer