Sökresultat: social barnavård

Mötesplats skola

Av Maria Wallin / 21 jan 2009

Låt berget komma till Mohammed, experterna till barnen Barn som inte blir lyssnade på. Som far illa utan att skolan reagerar eller agerar. Det borde vara tvärt om, säger Shohreh Valikhani. Skolan är central i barnens vardag. Text: Suzanne Vikström Bild: Jarl Asklund SocialPolitik nr 4 /dec 2008 Hej! Jag undrar var gränsen går för…

Läs mer

Adoption för barnens skull

Av Maria Wallin / 18 jan 2009

Att adoption och vårdnadsöverflyttning används så sällan, innebär att barn förnekas rätten till kontinuitet och trygghet, hävdar Anne Skånér. Samhället bygger i stället upp ett försörjningssystem på att ta hand om andras barn. Och fortsätter skapa nya styvbarn med stulna barndomar.  Debatt i SocialPolitik nr 4 /dec 2008 Barn som slussas mellan olika fosterhem och…

Läs mer

Maria Larssons dubbla ansikte

Av Maria Wallin / 18 jan 2009

Maria Larsson, folkhälsominister,  i Sverige vill hemligstämpla socialtjänstutredningar om barnavård, vilket innebär att föräldrar som är under utredning inte skall få veta om det. Insatser skall också ske mot föräldrarnas vilja, skyddet till barn och unga måste stärkas, skriver Maria Larsson och hänvisar till barn som utsätts för hedersrelaterat våld. Efter att i fyra år…

Läs mer

Ledare nr 3/08

Av Maria Wallin / 12 okt 2008

Jakten på Metoden Ropen skalla… KBT åt alla! Vad händer när ett behandlingsmonopol byts till ett annat? Vart tar individen vägen i Metoden på modet? Brukaren, som skall sättas i centrum? Vårt exempel gäller Lycke och anorexibehandling i huvudstaden (sid 4-9), men problemet känns igen överallt. Är Sverige för litet för att klara flera olika…

Läs mer