Sökresultat: social barnavård

Social barnavård i lag – och verksamhet

Av Redaktion / 17 jan 2015

  Innebär Barnskyddsutredningen den uppryckning som krävs för att utsatta barn ska få samhällets hjälp? Eller inte? Kerstin Wigzell och Gun-Lis Angsell fortsätter debatten. Debatt: Kerstin Wigzell mot Gun-Lis Angsell | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2009 Gun-Lis Angsell har läst Barnskyddsutredningens betänkande och av det dragit några slutsatser i sin krönika i…

Läs mer

Solvej Abrahamsson kan social barnavård

Av Redaktion / 18 okt 2014

  Att omhänderta ett barn är ett livsavgörande ingrepp i familjens och barnets liv. Det innebär att samhället tar över ansvaret för barnens fostran. Solvej Abrahamsson har forskat i hur en placering kan träffa rätt. Text: Bitte Lundborg | Bild: Bibbie Friman | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2013 I samband med ett…

Läs mer

Visioner för en bättre social barnavård

Av Redaktion / 19 jan 2014

[singlepic id=285 w=266 h=307 float=left] Mentorer, vårdnadsöverflyttning, öppna adoptioner och stöd och hjälp såväl till de biologiska hemmen som familjehemmen. Med fokus på och för barnen. Krönika i SocialPolitik nr 1 2012 | Text: Anne Skånér | Prenumerera När Sollentuna kommun beslutade om bonus för familjehem som klarar att leverera ett barn som uppnår samtliga…

Läs mer

”Nyskapa familjearbetet i den sociala barnavården”

Av Redaktion / 7 mar 2023

Det ska inledningsvis sägas att detta inlägg fick inspiration av den debattartikel av Tomas Öhlund här på i Socialpolitik, som argumenterade för en helt annan inriktning på insatserna för det sociala arbetet i de stökiga förorterna än vad som nu pågår. I maj 2003 samlades drygt sexhundra deltagare från 74 länder i kongress på Stockholms…

Läs mer

Vill se haverikommission för den sociala barnavården

Av Anna Fredriksson / 22 jul 2021

Malin Widerlöv har länge varit engagerad i frågor som rör bristen på inflytande för föräldrar som har sina barn omhändertagna. Efter 5-årige John Walters död samlar hon in berättelser som ska ge stöd för kravet om en statlig haverikommission. – Jag grät när jag fick höra om 5-årige John Walters död och insåg att Platea…

Läs mer

Sociala barnavården ska bli rättssäker

Av Anna Fredriksson / 17 mar 2015

  Kan en nationell samordnare lösa de många problemen inom den sociala barn- och ungdomsvården? Det hoppas barnminister Åsa Regnér som idag hade bjudit in till nationell dialog med en rad aktörer. – Vi måste kunna lita på att samhället står för bra omvårdnad. Under en längre tid har det kommit rapporter om en väldigt…

Läs mer

Syskon glöms bort i den sociala barnavården

Av Maria Wallin / 17 jun 2014

  Lagen stadgar att barn som omhändertas ska kunna ha kontakt med sina biologiska föräldrar. Men det står ingenting om syskon. Helin var 17 år när hennes småsyskon omhändertogs: – Jag saknar mina syskon varje dag. När jag kommer hem känns det som om de inte finns alls. Hon berättar i Tendens i SR P1, Rätten…

Läs mer

Socialtjänsten brister i respekt för barns rättigheter

Av Gun-Lis Angsell / 21 feb 2023

En ny studie visar att bara en tredjedel av de barn som utreds av socialtjänsten beviljas insatser. Det beror inte på att de inte behöver hjälp, utan på faktorer i utredningsprocessen som gör att deras problem och behov inte uppmärksammas eller tas på allvar. Och på att föräldrarna tackar nej till insatser. Olivia berättar både…

Läs mer

Slå vakt om den goda socialpolitiken!

Av Redaktion / 9 jun 2021

Socialpolitiken har en anrik historia i Sverige. Här tecknar Hans Swärd, professor i socialt arbete, en bild av hur den växt fram och hur den kan överleva. Och om tidskriften SocialPolitiks roll i densamma. Under den socialpolitiska upptakten i Sverige var det många som drömde om en bättre värld och ville finna ett svar på…

Läs mer

Evert från Lövsjöbacke – ett långt liv i socialpolitikens tjänst

Av Helena Östlund / 6 feb 2020

Från uppväxt i fattigt torp till riksdagsplats. Evert Svensson har varit involverad i många av de stora socialpolitiska frågorna. Idag önskar han mest av allt mer pengar till socialtjänsten så att socialarbetarna får en bättre arbetsmiljö. Everts arbetsrum är proppfullt av böcker och på väggen sitter ett porträtt av Palme. Här har han suttit och…

Läs mer

Trovärdigt om barnavårdsärende

Av Claudette Skilving / 12 mar 2018

Läraren Karin möter den sjuårige Alex i skolan, pojken som gör sig omöjlig, han är vrång och utåtagerande, vill inte prata och de vuxna suckar. En dag slår skolan larm till socialtjänsten då de börjar förstå vad som ligger bakom Alex problem. Socialtjänsten utreder och Alex placeras under en tid. Sedan följer en händelse som…

Läs mer

Våld mot barn – vilken kunskap behöver socialtjänsten?

Av Redaktion / 19 okt 2017

Har anställda inom socialtjänsten den kunskap och kompetens de behöver för att kunna identifiera, utreda och skydda barn som utsätts för våld och övergrepp? I Linköping finns ett nystartat nationellt kunskapscentrum Barnafrid som under förra året genomförde en undersökning bland socialsekreterare om vilket behov av kunskap de har när det gäller våld mot barn. Den…

Läs mer

Ge socialarbetarna större handlingsutrymme

Av Redaktion / 23 nov 2016

Som gammal socialarbetare har jag fått tid att reflektera. Över privatlivet, över sitt yrkesliv och det samhälle jag befinner mig mitt i. Mitt deltagande på Socionomdagarna inspirerade till den här texten. Trots att jag lämnat yrkeslivet och numer arbetar ideellt, följer jag utvecklingen i de verksamheter som jag ägnat nära 40 år av mitt liv.…

Läs mer

Vart är socialtjänsten på väg?

Av Redaktion / 20 jan 2016

De har jobbat hela sina yrkesliv inom socialtjänsten. Det de saknar mest i dagens sociala arbete är tiden för verkliga möten och samtal. Att inte göra fel har blivit viktigare än att åstadkomma bra resultat för klienten. Text: Anna Fredriksson | Bild: Anders Löwdin | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2015 När Claudette…

Läs mer

Tillståndet i barnavården är dystert

Av Gun-Lis Angsell / 26 okt 2015

RECENSION Uppdraget barnets bästa – samhällets yttersta ansvar Margaretha Holmqvist Premiss förlag Margaretha Holmqvist har ställt frågor om tillståndet i den sociala barnavården till ett stort antal personer i olika befattningar och på olika nivåer. Socialarbetare, forskare, fackliga företrädare, frivilligorganisationer samt socialministern och den nationella samordnaren, Cecilia Grefve. Hon har också tagit del av lagstiftning,…

Läs mer

Vem är socialtjänsten till för?

Av Gun-Lis Angsell / 2 jul 2015

För några dagar sedan fick jag ta del av en desperat flickas berättelse om sitt liv och sin kontakt med socialtjänsten. Jag blev både berörd och upprörd. Flickan är 19 år. Hon har varit känd av socialtjänsten sen hon var 12 på grund av missbruk, våld och kriminalitet i familjen. Föremål för ett 15-tal olika…

Läs mer

Vem älskar socialtjänsten?

Av Claudette Skilving / 4 jun 2015

Jag har arbetat inom socialtjänsten sedan 70-talet och slutade när jag gick i pension 2010. Jag har sett hur välfärdens skyddsnät som socialtjänsten är, förändrats successivt under de fyra decennier jag varit verksam. Varje period har haft sin specifika prägel som visar hur intimt sammankopplat socialtjänsten är med samhällsklimat och politik. På gott och på ont. Sextio-…

Läs mer

En socialtjänst på reträtt

Av Claudette Skilving / 7 apr 2015

FORTSATT DEBATT OM SOCIALTJÄNSTEN. Frivilligorganisationerna gör ett fantastiskt arbete. Där håller jag med Gun-Lis Angsell. Men hur ska socialtjänsten förändras? Kan man bygga upp den på nytt? Jag tror inte att det är realistiskt, samtidigt som att lappa och laga kan bli fel.  Det skulle vara ett önsketänkande att få börja om, få bygga upp…

Läs mer

1000 texter om sociala frågor

Av Anna Fredriksson / 14 feb 2015

  Tidningen SocialPolitik har snart funnits i tjugoett år. Alla de artiklar som vi publicerat genom åren är en slags nutidshistoria. Ibland blir vi förfärade över att det vi beskrivit och berättat om fortfarande är alltför aktuellt, ibland kan vi glädjas åt att se att vår rapportering och våra berättelser påverkat debatten och medverkat till förändring. Vi…

Läs mer

Gå från ord till handling i barnavården!

Av Redaktion / 21 nov 2014

  Vi måste – äntligen – få en radikalt förbättrad och verklighetsanpassad familjehemsvård. Grundad på professionalitet och respekt för barn, föräldrar och familjehem.   Text: Yvonne Ahlkvist | Prenumerera | Debatt i SocialPolitik nr 1 2010 Tack för krönikan Det räcker inte med nya paragrafer i Socialpolitik nr 3/2009. Jag ska strax berätta varför den…

Läs mer