I korthet

Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda

Av event | 4 apr 2016

ISF har granskat hur andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan personer som är inrikes födda och…

Läs mer

Framtiden oroar unga

Av event | 3 apr 2016

En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en…

Läs mer

Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

Av event | 3 apr 2016

Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer…

Läs mer

Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

Av event | 3 apr 2016

Trots potentiellt stor nytta tar det ofta lång tid för evidensbaserade metoder att omsättas till praktik i hälso- och sjukvården.…

Läs mer

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

Av event | 27 mar 2016

Rapporten presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland hbtq-personer. Studien visar på ett behov…

Läs mer

Snabbspår – mer samarbete behövs

Av Redaktion | 23 mar 2016

Sitter med ett uppdrag att skriva på ett projekt för ”snabbspår” in i jobb för nyanlända. Eftersom kommunen flyttar sitt…

Läs mer

Samhälle, individ och ansvar: En studie om synen på arbetslöshet

Av event | 23 mar 2016

Denna avhandling ger en ökad kunskap om vilka föreställningar om arbetslöshet som finns i det svenska samhället idag. Genom analyser…

Läs mer

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

Av event | 22 mar 2016

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om ett friskare liv. Detta…

Läs mer

Tidiga insatser stärker barns psykiska hälsa

Av event | 22 mar 2016

Hur mår små barn på förskolan? Finns det möjligheter att upptäcka beteendestörningar i tidig ålder och vilka insatser kan i…

Läs mer

Flyktingar drabbas oftare av psykos

Av event | 15 mar 2016

Flyktingar löper en högre risk att drabbas av psykos, jämfört med andra utrikesfödda och övriga svenskar. Fyndet tyder på att…

Läs mer

Fortsatt sämre förutsättningar för god hälsa bland personer med funktionsnedsättning

Av event | 15 mar 2016

Hälsan bland personer med fysisk funktionsnedsättning har förbättrats på vissa områden de senaste tio åren. Men fortfarande är hälsan och…

Läs mer

Sexuellt våld drabbar även äldre kvinnor

Av event | 14 mar 2016

Även äldre kvinnor drabbas av våld i nära relationer och sexuellt våld. Men omgivningen har ofta svårt att inse att…

Läs mer

Ny internationell jämförelse av tonåringars hälsovanor

Av event | 13 mar 2016

Allt fler 15-åringar i Sverige väljer bort alkohol och rökning – användningen är nu bland de lägsta i Europa. Däremot…

Läs mer

Psykisk ohälsa kan öka strokerisk

Av event | 3 mar 2016

Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdomar, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk…

Läs mer

Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor

Av event | 2 mar 2016

Föräldrar till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotikavanor. Svenska föräldrar…

Läs mer

Vårdande och lärande i samverkan för bättre patientmöten

Av event | 1 mar 2016

Vårdande och lärande behöver sammanflätas för att uppnå det genuina mötet mellan patienten och studenten, skriver Camilla Eskilsson i en…

Läs mer

Utveckling av ADHD och externaliserande beteende från barndom till vuxendom

Av event | 1 mar 2016

ADHD samexisterar ofta med externaliserande beteende. Studien visar att de etiologiska faktorerna varierar genom uppväxten, vilket utmanar den gängse bilden…

Läs mer

ADHD och släktingars risk för substansmissbruk

Av event | 29 feb 2016

ADHD är i hög grad associerat med substansmissbruk. Studiens syfte var att undersöka om kopplingen mellan ADHD och SUD kunde…

Läs mer

Förvarstagna immigranters liv och hälsa i Sverige och tre andra EU-länder

Av event | 28 feb 2016

Syftet med den här studien var att utforska och beskriva immigranters liv i de svenska förvaren, och att hitta faktorer…

Läs mer

Samtal med föräldrar kan förebygga självskador hos flickor

Av event | 25 feb 2016

Möjligheten att prata med föräldrarna minskar risken för självskador hos flickor med depressiva symptom. Den kopplingen finns inte för pojkar.…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021