Studiecirklar för socialsekreterare?

Socialsekreterarna borde få utrymme att ta del av den samlade kunskap som finns i boken Socialt arbete, varför inte i studiecirklar med kollegor.
Jag tror med tanke på hur det idag ser ut inom socialtjänsten, att det skulle bli ett lyft och vara inspirerande för socialsekreterare, att se sig själva och yrket i den historiska och samhälleliga kontexten som den nya utgåvan av grundboken (se nedan) i socialt arbete ger. Att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare handlar inte bara om lön, antal ärenden och krav på dokumentation och budget, utan också att få tid att ta till sig erfarenheter och forskning som bidrar till ökad kunskap, något som knappast hinns med idag. Det blir så lätt att man ”drunknar” i vardagsarbetets alla konkreta problem, vilket gör socialt arbete historielöst. Vad kan man lära av gårdagens arbete för att hitta verktyg för framtiden? Är det bara forskarna i socialt arbete som har tiden och möjligheten att fördjupa sig i yrkets alla delar, medan praktikerna sliter ont och lämnar yrket. Vi behöver en profession som är kunnig och medveten om yrkets möjligheter och farhågor.

Jag tror att det finns mycket att göra när det gäller arbetsmiljön inom socialtjänsten, men det är lätt att glömma bort den samlade erfarenhet som finns av kunskap och forskning. Arbetsgivarna är mer intresserade av att socialsekreterarna lär sig de nya blanketterna eller andra digitala system för datainsamling och utgiftskontroll. De fackliga organisationernas fokus ligger på löner och andra direkta arbetsförhållanden som är viktiga, men för socialsekreterarna är tanke och inspiration, att kunna få reflektera också nödvändigt. . Det går inte att tvivla utan att tänka och det går inte att tänka utan att finnas till. (Descartes 1600-tals filosof).

Grundboken är tänkt som kurslitteratur på Socionomutbildningen, men är minst lika viktig för de yrkesarbetande. Boken sätter yrket och utbildningen i ett historiskt, vetenskapligt och socialt sammanhang, som alla blivande socionomer och yrkesverksamma behöver. Här en kort översikt:

Kursboken Socialt arbete.
Det är tredje utgåvan av kursklassikern Socialt arbete som kommit ut ( Natur & Kultur 2016 ), den är en ambitiös och grundlig genomgång av ämnet socialt arbete. Ett stort antal välkända och etablerade forskare som presenteras i inledningen, har bidragit med sina alster uppdelat på fem delar. Inledningen och som jag förstår initiativtagarna till denna utgåva är Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson och Marcus Knutagård, alla namnkunniga forskare.

Del 1 tar upp: Vad är socialt arbete? Uppkomst, utveckling och ramar. Avsnittet handlar om kriterier och definitioner och hur arbetet historiskt knutits till olika förgrundsgestalter.

Del 2 belyser socialt arbete som tvärvetenskapligt arbete. Avsnittet tar upp hur ämnet socialt arbete förhåller sig till andra discipliner som psykologi, sociologi, socialpsykologi och socialpolitik.

Del 3 resonerar om Socialt arbete som praktik och yrkesfält. Denna del behandlar bland annat frågor om professionalisering, yrkesrörlighet, om olika typer av möten och trender i yrkesutövandet.

Del 4 handlar om Socialt arbete som kunskaps- och forskningsområde, om teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap, olika utgångspunkter för kunskapsproduktion och om dokumentation.

Del 5 beskriver Perspektiv på socialt arbete. Avsnittet är bokens mest omfattande och i mina ögon en av de mest intressanta. Delen berör bland mycket annat som etik, bemötande, makt och maktstrukturer, kön, medborgarskap och demokrati.

Boken har både snåriga och mer lättillgängliga avsnitt som all vetenskaplig litteratur. Ibland kan man bli trött på att forskare inte anstränger sig mer för att göra språket med tillgängligt. Vissa delar läser man enkelt själv medan andra underlättas av tillgången till en kunnig handledare/lärare. Socialt arbete är tänkt som kurslitteratur, men jag skulle önska som sagt, att många socialarbetare som arbetat i några år också fick möjlighet att i studiecirkelform fördjupa sig i den tillsammans med kollegor och en kunnig och lyhörd handledare.

Claudette Skilving

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021