I korthet

”Den kreativa klassen”

Av Redaktion | 18 maj 2016

Har ni mött detta uttryck – ”den kreativa klassen”? Det är ett begrepp som är mycket vanligt i stadsutvecklingssammanhang. Varenda…

Läs mer

Jag vet hur det är att kolla någons kastrullskåp

Av Redaktion | 13 maj 2016

När jag läser Anna Kinberg Batras (M) förslag om oanmälda hembesök som åtgärd mot ett förmodat bidragsfusk går tankarna, som…

Läs mer

Cannabisbruk ökar risken för tidig död

Av event | 12 maj 2016

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts med avseende på cannabisbruk.…

Läs mer

Socialsekreterarna ska tukta underklassen

Av Redaktion | 3 maj 2016

Moderaterna har gjort ett utspel som för tankarna sextio år tillbaka i tiden. De kräver: Kommunerna måste avdela särskilda personer…

Läs mer

Ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och implikationer för överrepresentation av psykossjukdom

Av event | 2 maj 2016

En ny studie har undersökt ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och dess implikationer för…

Läs mer

Studiecirklar för socialsekreterare?

Av Pantrarna | 30 apr 2016

Socialsekreterarna borde få utrymme att ta del av den samlade kunskap som finns i boken Socialt arbete, varför inte i…

Läs mer

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

Av event | 24 apr 2016

Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid…

Läs mer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Av event | 20 apr 2016

Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som…

Läs mer

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Av event | 17 apr 2016

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga…

Läs mer

Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Av event | 16 apr 2016

Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning…

Läs mer

”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

Av event | 12 apr 2016

Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19…

Läs mer

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

Av event | 12 apr 2016

Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet…

Läs mer

20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

Av event | 11 apr 2016

Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv…

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ökar delaktighetskänslan för utlandsfödda med funktionsnedsättning

Av event | 10 apr 2016

En funktionsnedsättning kan leda till ytterligare påfrestningar för personer med utländsk bakgrund. De vill kunna leva som andra och möjligheten…

Läs mer

Brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården

Av event | 10 apr 2016

Studiens syfte var att försöka ta reda på i vilken omfattning det finns brukarmedverkan på verksamhetsnivå samt vilka utvecklingsområden som…

Läs mer

Förberedelse för närståendevård: utvärdering av ett informations- och stödprogram

Av event | 7 apr 2016

Närstående som vårdar svårt sjuka patienter i hemmet åläggs ett stort ansvar som de ofta är oförberedda inför. Ett nytt…

Läs mer

Nekad sjukpenning för inrikes och utrikes födda

Av event | 4 apr 2016

ISF har granskat hur andelen avslag på ansökan om sjukpenning skiljer sig åt mellan personer som är inrikes födda och…

Läs mer

Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

Av event | 3 apr 2016

Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer…

Läs mer

Ojämn nationell spridning av ny kunskap inom hälso- och sjukvård

Av event | 3 apr 2016

Trots potentiellt stor nytta tar det ofta lång tid för evidensbaserade metoder att omsättas till praktik i hälso- och sjukvården.…

Läs mer

Framtiden oroar unga

Av event | 3 apr 2016

En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021