Carin Flemström

Tidsbilder om vad som formar oss

Av Carin Flemström | 18 jun 2023

Titeln, Rosor ur ett ormbo – en släktkrönika, är enligt mitt tycke missvisande, rosor javisst, men ormbo, nej. Fattigdom, misär, hårdhet, kärlek och solidaritet – det är inte ett ormbo. Men jag tror att Miriama Christensen tydligt vill framhäva hur misär inte skapar godhet utan att skriande nöd deformerar människor.

Läs mer

”Släng inte barnfamiljer i gapet på organiserad brottslighet”

Av Carin Flemström | 31 mar 2023

Bygg inte ut parallellsamhället. Ha istället en dygnet-runt-öppen socialtjänst som kan ingripa när såren är öppna och viljan till förändring är som störst, skriver Carin Flemström, ordförande för Brottsofferjouren och med lång erfarenhet av socialt arbete

Läs mer

Insatt sprängstoff om nämndemannarollen

Av Carin Flemström | 19 mar 2023

”Snippadomen” har satt fokus på bristen på verklighetsförankring hos utbildade domare och också hos nämndemännen. Men även på Socialdemokraterna i…

Läs mer

Vad är en åsikt? Och hur kan den ändras?

Av Carin Flemström | 12 mar 2023

Till dem som har styrkan att ifrågasätta sina åsikter,      Dem som har omdömet att kunna ändra dem                     Och…

Läs mer

”Går under skinnet på den som upplevt samma resa”

Av Carin Flemström | 11 feb 2023

Devisen ”lättläst” gäller i hög grad Nästan framme, en bok i serieform av Katrin Jakobsen och Eva Brandsma. Här får…

Läs mer

Dagens fattiga med låg legal status

Av Carin Flemström | 14 jun 2022

Läsningen av recensionen av Skamluvan väcker minnen. Min kusins fru frågade då vi sågs förra sommaren vad ”vanfrejd” betyder. Hon…

Läs mer

”Kollektiv bestraffning av ungdomskriminellas familjer är fel väg”

Av Carin Flemström | 1 maj 2022

Att göra de fattiga ännu fattigare, genom att hota med indragna bidrag – vad betyder det för det som är…

Läs mer

Hassela – mänsklig mur eller förtryckare?

Av Carin Flemström | 15 jun 2021

Om det är någon som skulle ställas till svars för placeringarna på Hassela så är det väl jag. Det var…

Läs mer

”Kanske har Anne Frank styrt mig i hela mitt liv”

Av Carin Flemström | 1 feb 2021

”Den vill jag skriva”, om var min omedelbara reaktion när Anne Frank 1929-1945, Jag vill inte ha levt förgäves av…

Läs mer

Forskning mer än manifest

Av Carin Flemström | 28 jan 2021

CRUSH står för Critical Urban Sustainability Hub, en sammanslutning av forskare med bostadspolitisk inriktning. Tillsammans med företrädare för några lokala…

Läs mer
Jämlikhetskommissionen

Hört talas om Jämlikhetskommissionen?

Av Carin Flemström | 15 nov 2020

Vem har inte önskat att det ska komma en statlig utredning, beställd av regeringen/finansdepartementet, som öppet redovisar varför Sverige gått…

Läs mer

Att få politik genomförd

Av Carin Flemström | 22 maj 2020

Denna lilla brandgula bok, Politik på riktigt, handbok för sociala ingenjörer av Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och doktor i…

Läs mer

Funktionshinderpolitikens framväxt

Av Carin Flemström | 18 jan 2020

Hur politikområdet funktionshinder växte fram under 1900-talet, skildras i Pennskaften Inifrån, Ideologiska krafter om modern funktionshinderpolitik i Finland och Sverige…

Läs mer

Viktig tillbakablick när LSS är ifrågasatt

Av Carin Flemström | 28 dec 2019

Barnen på Sagåsen är en fantastisk liten bok om barn och personal på ett av 1970-talets många anstalter för barn…

Läs mer

Forskning visar individens svaga ställning

Av Carin Flemström | 6 nov 2019

Flera forskare har studerat enskilda individers möjligheter att hävda sig gentemot myndigheters beslut. Matthias Abelins avhandling handlar om sjukförsäkringsrätten och…

Läs mer

Rättsosäkra migrationsbeslut

Av Carin Flemström | 6 nov 2019

I kölvattnet av 2015 års flyktingvåg antogs nya lagar. Nu flera år senare är det tydligt att tillämpningen inte är…

Läs mer

Min nya verklighet

Av Carin Flemström | 22 sep 2019

När du är över 73 så borde du väl känna att du behärskar vardagen, att du vet vad som gäller.…

Läs mer

Vad kan vi göra åt ungdomsrånen del 2

Av Carin Flemström | 1 sep 2019

När vi diskuterar dessa frågor måste vi ha både långsiktiga och kortsiktiga handlingsalternativ. I mitt förra inlägg tog jag det…

Läs mer

Vad kan vi göra mot ungdomsrånen?

Av Carin Flemström | 28 aug 2019

Vi är många som blir väldigt upprörda. Ungdomar ska inte behöva ha det så att de inte längre vågar röra…

Läs mer

”Ett krig som också blivit vårt”

Av Carin Flemström | 23 okt 2018

Allt går bra, utom att somna. Oron och ovissheten om framtiden drabbar inte bara vårt barnbarn. Vi riskerar att förlora…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021