I korthet

Rapport: Inställningar till självläkning. En studie av diskurser kring beroendeproblematik

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Åtskilliga studier har visat den viktiga roll omgivningens förväntningar och bemötande spelar för möjligheten att ta sig ur ett missbruk…

Läs mer

Avhandling:Relativa inkomsten har betydelse för hälsan

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Med högre inkomst följer bättre hälsa. Från Karolinska Institutet presenteras nu att det inte bara är den absoluta inkomstnivån i…

Läs mer

Rapport: Råd att umgås – en analys av umgängesavdrag inom underhållsstödet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Umgänget med barnen efter en separation påverkas ofta av föräldrarnas ekonomi. Därför har den förälder som barnet inte bor hos…

Läs mer

Integrationsarbete förutsätter olikheter

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Vad är integration? Hur skapas integration och vem riktar den sig till? Och hur görs integration när det handlar om…

Läs mer

Speed – om ungdomars erfarenheter av narkotika utomlands

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på mer om svenska ungdomars möte med narkotika på utlandsresor och…

Läs mer

Könsskillnader i synen på astma hos barn och föräldrar

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandlingen visar att barn med astma i allmänhet strävar efter ”ett normalt liv”. Barnen berättar att det blir möjligt när…

Läs mer

Gemenskap, manlighet och marginalitet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Denna avhandling är en etnografisk studie av en västsvensk motorcykelklubb. Metoden är kvalitativ och utgörs av två års deltagande observation…

Läs mer

Psykisk ohälsa hos unga

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med rapporten Psykisk ohälsa hos unga är att diskutera tillförlitligheten av de data som framkommit i olika undersökningar. Resultaten…

Läs mer

Narkotikaerfarenheten minskar bland äldre tonåringar

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Sammantaget kan det konstateras att alkohol- och narkotikavanorna tydligt ökade i omfattning under 1990-talet. Under 2000-talet bromsas emellertid ökningarna och…

Läs mer

Starka sociala skyddsnät ökar arbetsmotivationen

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Mer generösa socialförsäkringsersättningar och bättre anställningsvillkor ökar arbetsmotivationen, inte tvärtom. Det visar Ingrid Esser i sin doktorsavhandling i sociologi. Hon…

Läs mer

Fattigdomen minskar men klyftorna består

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Andelen av Sveriges befolkning som lever under det absoluta fattigdomsstrecket minskade från 11 till 5 procent mellan 1997 och 2007.…

Läs mer

Rapport: Ekonomiskt bistånd kvartal 1–2, 2005

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under…

Läs mer

Pilotundersökning för kartläggning av hemmaplanslösningar

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Detta är en inventering av olika former av ”hemmaplanslösningar” i Göteborgsregionen. Man ville ta reda på vad de insatser som…

Läs mer

Avhandling: Kognitiv beteendeterapi är bästa behandlingen mot sömnlöshet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Markus Jansson, psykolog och forskare vid Universitetssjukhuset Örebro, visar i en ny avhandling att utvecklingen av sömnlöshet påverkas av psykologiska…

Läs mer

Artikel: Depression hos personer med autism

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Det är vanligare än man trott att personer med autism eller Aspergers syndrom drabbas av depression. I denna litteraturgenomgång har…

Läs mer

Avhandling: Psykosociala stressfaktorer kan avläsas kemiskt

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Psykosociala faktorer spelar stor roll för hälsan och kan också avläsas i kroppens kemiska signalering. En studie vid Linköpings universitet…

Läs mer

Barn med utländsk bakgrund bor oftare i splittrade familjer

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I Sverige finns nästan två miljoner barn i åldrarna 0–17 år. Vart sjätte har utländsk bakgrund, dvs. de är födda…

Läs mer

Nej till särskilt boende – vad händer sen?

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Under en ettårsperiod under år 2003/2004 gjordes fyrtiotre avslag på ansökningar om en plats på särskilt boende för äldre i…

Läs mer

Ny avhandling diskuterar rätten till skadestånd för kränkning

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Är det värre att bli utsatt för ett mordförsök än en våldtäkt? Vad är egentligen en kränkning och hur kan…

Läs mer

Avhandling: En studie av den svenska storstadspolitiken

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna avhandling är att utforska idéerna i politiken, bland forskare och medborgare om deras sätt att se på…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021