Livsberättelsen som mening

Blir livet begripligt genom berättande? För oss själva, för andra? Ja, säger Håkan Jenner i boken När livet kläds i ord. Det vi berättar skapar bilden av oss, som vi vill framstå och upplevas av oss själva och av andra. Vi sorterar och redigerar för att få en så bra bild som möjligt. För att få en sammanhängande berättelse, en meningsfull helhetsbild. Bilden som blir vår identitet.

Här finns intressanta avsnitt om identitetsskapande och om relationers betydelse. Hur vår identitet skapas i relation med andra. Om olika förhållningssätt till omvärlden och till andra människor. Om valet att ställa sig utanför eller vara delaktig. Betrakta eller påverka. Om det yttersta ansvar vi har för våra egna liv och våra egna val.
Mycket av detta är intressant och tänkvärt.

Men det finns ett avsnitt i boken om meningsskapandets villkor, som jag tycker är problematiskt. För att få en meningsfull bild och berättelse måste man fundera över vad som är meningen med livet säger författaren. Inte meningen i största allmänhet utan meningen med just mitt liv. Man måste ha en vilja till meningsskapande, en möjlighet att skapa mening och en uppfattning om vart man vill sträva. Annars riskerar man hamna i ett existentiellt vacuum.

Det är tänkvärt men kan, som mycket annat, diskuteras. De flesta kanske har en vilja, men ingen möjlighet att skapa mening eller uppnå sina mål. Många människors fria vilja begränsas av deras yttre livsvillkor. Kanske är jag färgad av min livslånga kontakt med människor som av olika skäl hamnat på det vi brukar kalla livets skuggsida. Till följd av ohälsa, funktionsnedsättning, fattigdom, utanförskap eller av att vara på flykt. Många av dessa lever med hopp och i kamp, och ibland i förtvivlan. Alla har en berättelse, men möjligheten att få till stånd den meningsfulla berättelsen de skulle vilja ha, ”att konstruera ett liv” blir begränsad.

Boken är ambitiös och ovanlig i den meningen att den blandar erfarenheter och berättelser och knyter an till vetenskap och filosofi. Den utgör en bra inspiration för tankar och reflektioner om den egna livsberättelsen och de berättelser vi möter i vardagen, i vänkretsen eller arbetslivet. Tyvärr är alla de filosofer och inspirationskällor som åberopas män, med något enstaka undantag. Lite kvinnlig klokskap i frågan skulle kunna ge ytterligare dimensioner.

Gun-Lis Angsell

När livet kläds i ord – en essä om livsberättande och skapande av mening
Håkan Jenner
Ekström & Garay

Håkan Jenner är professor emeritus i pedagogik vid Linneuniversitetet

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i ,

1 Kommentar

  1. Håkan Jenner den 26 jul 2020 kl 11:34

    Som författare är jag naturligtvis glad åt den övervägande positiva recensionen av min bok När livet kläds i ord, och Gun-Lis Angsell har berört viktiga aspekter. Men för helhetens skull vill jag ändå ge ett par synpunkter som kan komplettera bilden.

    En aspekt som kommit lite i skymundan i recensionen är att livsberättandet inte enbart handlar om att skapa en självbild, utan om att skapa en bild av livet självt: hur det har varit, hur det är och hur man hoppas eller tror att det ska bli. Det är något av en grundtes i teorin om livet som berättelse och den dryftas i boken.

    När det gäller frågan om meningsskapande hade jag kunnat vara tydligare. Men tankarna som framförs kan ändå ha en generell innebörd. Ett sätt att se på AA och liknande verksamheter, socialt behandlingsarbete och psykoterapi är att människor får hjälp att tro på möjligheten av ett nytt liv, ”skriva om” berättelsen och gå vidare med nya erfarenheter. Med den infallsvinkeln kan resonemanget som förs, tänker jag, gälla i många situationer och kasta ett förklarande ljus över hjälpande möten!
    / Håkan JennerLämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021