Ingen åtalas för Donias död

Förundersökningen om tjänstefel när Donia Hassan dog i sitt familjehem är nedlagd. Brott kan inte styrkas säger åklagaren Mathias Larsson.

Text: Anna Fredriksson | Bild: Privat | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 2 2015

Den 28 april 2012 dog femtonåriga Donia Hassan av dubbelsidig lunginflammation i sitt familjehem i Simrishamn. Hon hade då varit sjuk en längre tid och hennes död polisanmäldes av den biologiska mamman. Åklagaren prövade frågan om vållande till annans död men det ledde aldrig vidare.
Våren 2013 kom Socialstyrelsens granskning som ifrågasatte om Donia fått god vård. Familjehemmets lämplighet hade inte utretts och ingen genomförandeplan fanns. Kommunen hade i för stor utsträckning förlitat sig på mellanhanden som var vårdföretaget Attendo. Men inget mer hände förrän TV4:as Kalla Fakta granskade fallet i höstas.
– Det finns anledning att anta att tjänstefel begåtts, därmed inte sagt vem eller vilka som gjort fel, sa åklagare Mathias Larsson i oktober 2014 efter att programmet sänts.

Han beslutade att inleda förundersökning och sedan har förhör hållits med handläggare på socialtjänsten, socialnämndens före detta ordförande och en familjehemskonsulent på Attendo.
Nu har beskedet kommit – inget åtal väcks.
– Även om man kan se brister på formella punkter är det inte tillräckligt för ett straffansvar. Det går inte att se något samband mellan bristerna och flickans tragiska död, säger åklagaren Mathias Larsson.

Nämnden hade inte missat genomförandeplanen utan helt enkelt valt att skjuta på att ta fram planen några månader.
– Man hade muntlig kontakt med Attendos konsulent och det är inte reglerat i lag att en sådan plan ska finnas efter en viss bestämd tid. Det går i vart fall inte att bevisa att man brustit i att erbjuda god vård och därför lägger vi nu ner förundersökningen, säger Mathias Larsson.
När ni tagit ställning till om Donia Hassan erbjudits god vård har ni då också bedömt det faktum att det i familjehemmet vistades fler placerade barn än vad kommunen kände till?
– Det är något som, enligt ansvariga vid socialtjänsten, var uppe till diskussion med Attendo. Det hela utmynnade i att man ändå ansåg familjehemmet lämpligt. Sammantaget är detta inte en omständighet som har inneburit att någon ansvarig begått något tjänstefel.
Har ni också bedömt om Donia fått tillräcklig läkarvård för sin sjukdom? Och tagit med att man missat en läkartid och trots att ingen förbättring i hälsotillståndet skett inte tagit förnyad vårdkontakt?
– Man hade fått information om flickans tillstånd och att läkarkontakt fanns. Inte heller i denna del går det att visa att handläggare eller annan vid socialtjänsten har begått tjänstefel.

Stämmer staten för vanvård
Vilket ansvar har staten för att undvika att omhändertagna barn inte far illa och vanvårdas? I maj prövas den frågan i en rättegång mellan Sofia Rapp Johansson och Enköpings kommun. Sofia Rapp Johansson blev som barn sviken och utnyttjad både av sin biologiska familj, sin fosterfamilj och av de sociala myndigheterna. Hon har skrivit om sin tid i fosterhem i boken Att skära sig fri.
Sofia kan inte söka ersättning för vanvård eftersom hon var placerad efter 1980. Preskriptionstiden för de brott hon utsattes för har också gått ut. Det Sofia vill med att stämma staten är att få igenom en lagändring som lägger det ekonomiska ansvaret hos kommunerna när en placering går fel eller vid övergrepp och försummelse.

Anna Fredriksson
ordomening@hotmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021