Stöd till män utsatta för relationsvåld

 

Kvinnor och män behöver olika stöd när de utsätts för relationsvåld. Hälso- och sjukvården måste bättre kunna fånga upp och erbjuda hjälp även till män som utsatts.

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem, men har till största delen studerats bland kvinnor. En växande forskningsinsats görs nu för att även kartlägga männens utsatthet för våld i nära relationer med t ex frågeformulär som är mera könsneutrala.
Lotta Nyberghs avhandling vid Sahlgrenska Akademin bygger dels på enkäter med 573 kvinnor och 399 män i åldern 18-65 och djupintervjuer med 20 män som varit utsatta för relationsvåld.
Studien visar att kvinnor i större utsträckning än män drabbas av psykologiskt, fysiskt och sexuellt våld i nära relationer. Tidigare studier har även visat att våldet mot kvinnor är grövre och allvarligare än våldet mot män, men Lotta Nyberghs intervjuer visar att verbalt våld var en central del även av männens utsatthet. Däremot kunde kvinnliga partners sällan uppnå fysisk eller sexuell kontroll över dem.

– I vissa fall hade männen själva använt våld och kontroll mot sina kvinnliga partners på ett sätt att de också kunde beskrivas som förövare. Detta illustrerar komplexiteten som finns i våld i nära relationer, säger Lotta Nybergh.
Två av männen i studien var utsatta för våld av en manlig partner och var även tvungna att förhålla sig till omvärldens homofobi, vilket ytterligare påverkade våldets konsekvenser.
Våld mot män respektive kvinnor kräver olika slags åtgärder och stöd. De politiska beslut som rör hälso- och sjukvården bör i högre grad ta hänsyn till denna skillnad, både beträffande vilken form av våld som används och vilka hälsomässiga och sociala konsekvenser våldet får, anser Lotta Nybergh.
– Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal har stort inflytande över att identifiera, dokumentera och hjälpa våldsutsatta personer måste de vara känsliga inför att både kvinnor och män kan vara utsatta för våld. Till exempel bör frågan om våld ställas i enrum, då medföljande partner eller ”vän” kan vara den som utövar våldet.

Länk till Lotta Nyberghs avhandling.

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021