Barn i människohandel

[singlepic id=208 w=300 h=448 float=left]
I Sverige registrerades totalt 166 barn som misstänkta offer för människohandel under åren 2009–2011.

Det nationella samordningssekretariatet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort den första nationella kartläggningen, som visar:

  • Hälften är pojkar, hälften flickor. Åldrarna varierar från 3 till 17 år.
  • Ungefär lika många av barnen misstänks vara utsatta för människohandel för sexuella ändamål som för andra ändamål, som stöldbrott, tiggeri och arbete.

 • För majoriteten av flickorna gäller sexuella ändamål. Pojkarna är framför allt inblandade i stöldbrott.
 • Två tredjedelar är av utländsk nationalitet, cirka hälften vistas tillfälligt i Sverige.
 • En tredjedel av barnen är ensamkommande asylsökande, som många gånger försvinner innan socialtjänsten hinner öppna en utredning eller verkställa beslutade insatser.
 • De svenska barn som upptäckts har ofta utnyttjats sexuellt av en närstående som sedan förmedlat barnet till andra.
 • Endast en handfull av de barn som finns med i kartläggningen har fått sina ärenden rättsligt prövade.

– Situationen är betydligt allvarligare än vad som tidigare har varit känt, säger utredare Ingrid Åkerman.
– Det är alarmerande att de inte får sina rättigheter tillgodosedda enligt svensk lagstiftning, FN:s barnkonvention eller andra internationella överenskommelser.

Rapporten föreslår bland annat:

  • Utöka det nationella stödet för barn som utsätts för människohandel. Mer forskning, metodutveckling och kunskapsinsamling, statlig finansiering av insatserna riktade till utländska barn.
  • Förtydliga socialtjänstens ansvar för alla barn som misstänks vara offer för prostitution och människohandel.
  • Utöka socialtjänstens kompetens när det gäller att upptäcka och identifiera utsatta barn. Förstärk samarbetet mellan socialtjänst, rättsväsende och andra aktörer.
  • Skapa kvalificerade och specialiserade boenden med utrednings- och behandlingsresurser, kulturkompetens och tolkar.
  • Motverka att barn försvinner. Skapa bättre rutiner för samarbetet mellan socialtjänst, polis, gode män, Migrationsverket m fl.
  • Stärk barnens rätt i rättsprocessen. Gör en översyn av den polisiära och rättsliga hanteringen av polisanmälda brott där barn misstänks vara utsatta för människohandel.
  • Se över lagstiftningen med utgångspunkt från att så få polisanmälda ärenden leder till åtal.

Läs rapporten
www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2012/Pages/barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021