Framtidens socialtjänst ska garantera förebyggande arbete

Margareta Winberg har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och komma med förslag på vad som behöver förbättras till 1 december 2018. Denna översyn pågår för fullt just nu och utredningen har startat med att granska det sociala förebyggande arbetet. Margareta Winberg har tillsammans med sin sekreterare varit inbjudna gäster till olika konferenser och träffat personer med anknytning till socialt arbete och forskning.

Maivors vänner har vid flera tillfällen försökt bjuda in utredarna men de har haft ett så fullt schema att det inte har gått i nuläget. Därför anordnades en social salong i december där frågan om socialt förebyggande arbete diskuterades, hur det ser ut idag, vad som behöver förbättras och vilka hinder som finns i nuvarande lagstiftning. Ett trettiotal personer kom och diskussionerna runt borden var livliga. Maivors vänner fick i uppdrag att sammanfatta diskussionerna och skicka in dessa till utredningen. Det gjordes genom Göran Månssons försorg och finns att läsa i sin helhet på Maivors sociala salongs hemsida.

Mycket kortfattat anser jag att det mest väsentliga när det gäller förebyggande arbete är :

  • Den nuvarande skrivningen i socialtjänstlagen utgör inget hinder för ett förebyggande socialt arbete, men är inte heller tvingande och därför bör en skrivning tillföras lagtexten som innebär att kommunerna måste bedriva ett förebyggande arbete.
  • I många förorter talar man idag om att förstärka med polis och kameraövervakning, vilket kan vara nödvändigt för de boendes trygghet, men lika viktigt är det att ha planering för vad som krävs i andra ändan av bekymren, det vill säga vad som mer långsiktigt kan skapa trygghet.
  • Att det förebyggande arbetet har två perspektiv, ett individuellt riktat stöd till enskilda och familjer och ett mer övergripande strukturellt samarbete lokalt för att öka de boendes möjligheter till en god hälsa och ett bra liv.
  • Upprätta lokala centra/familjecentraler där landstingets förebyggande verksamheter som MVC och BVC samverkar med socialtjänstens olika verksamheter som socialsekreterare och öppna förskolor. BVC:s basprogram bör vara förebilden även för socialtjänsten och ett motsvarande program upprättas som ett komplement till landstingets.
  • I vissa områden bör även andra yrkeskompetenser kunna tillföras de lokala centra, som psykolog – , pedagog – och juristkompetens. Det kan finnas andra viktiga kompetenser i dessa lokala samverkande centra för att möta de lokala behov som finns.
  • Skolorna är centrala och en allmän erfarenhet är att en fullgjord skolgång ger varje ung människa bättre förutsättningar till ett bra vuxenliv. Därför måste skolorna ges betydligt bättre möjligheter att klara sina uppdrag, speciellt i vissa belastade förortsområden. Här kan socialtjänsten utgöra ett kraftfullare stöd.
  • Till slut måste de professionella vara mer aktiva i att upprätta allianser och nära dialoger med föreningsliv, föräldrar och övriga som bor och verkar i de olika områdena. Utan dialog kommer aldrig de professionella att kunna lösa de problem som många boende, föräldrar och andra upplever.

Claudette Skilving

Print Friendly, PDF & Email
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021