Presstödet till kulturtidskrifter kvar?

 

Tack alla som undertecknat uppropet för att rädda kulturtidskrifterna! Kulturutskottets ordförande Per Bill (M) drog tillbaka förslaget om 75% nedskärning av stödet för 2015. Men någonstans ska kulturen anpassas till Alliansens bantade budget och tidskrifterna lär inte gå helt skadeslösa. Prenumerationer är som vanligt avgörande!

Här nedan SocialPolitiks rapportering om förslaget – och protesterna:

18 december: Kritiken från branschen, oppositionen men också allianspolitiker och allmänheten har varit massiv mot kulturutskottets förslag att skära ner stödet med 15 miljoner – från 19 till 4 miljoner. Vilket innebär omedelbar avveckling för de flesta av landets kulturtidskrifter.
Nu ska kulturutskottet ska utreda frågan ännu ett varv.

Fortsättning följer…

Maria Wallin
redaktör SocialPolitik

 

17 december:

Rösta ner slakten av kulturtidskriftsstödet i riksdagen i morgon. Från 19 till 4 miljoner. Det går ju inte!

Många av landets kulturtidskrifter måste lägga ner sin verksamhet. I förlängningen innebär det en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. När dagstidningarnas kultursidor blir färre och utrymmet för fördjupande texter blir mindre, borde stödet snarare stärkas.

Argumentet att nedskärningen skulle påskynda en digitalisering är befängd.

– Det kräver ett helt nytt system för digitalt betalningssystem, säger Göran Dahlberg på tidskriften Glänta till Kulturnytt, SR. Inte ens de stora internationella medierna har efter åratal av ansträngningar hittat en betalningslösning. Att en liten kulturtidskrift på ett litet språk ska uppfinna en sådan lösning på 2-3 veckor, det är helt omöjligt att ens föreställa sig!

Föreningen Sveriges kulturtidskrifter FSK samlar över 120 olika tidskrifter med vitt skilt innehåll, olika storlek och målgrupper… Som berikar debatten för futtiga 19 miljoner! Eller för att citera nuvarande EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i Kulturnytt SR 15 december:

– Det här förslaget måste vara författat av personer som inte har en aning om vad kulturtidskrifternas betydelse är och vad de åstadkommer i den sammantagna kultursfären. Det är så väldigt lite pengar man sparar på ett område som gör väldigt stor skillnad. Kulturen lever på undantag. Sverige är ett land som behandlar kulturen som något som katten har dragit in, och inte som den fantastiska resurs för hela samhällsutvecklingen som kultur är i andra länder och i Europa.

Rädda mångfalden! Se till att säkra den viktiga funktion kulturtidskrifterna fyller för vår demokrati.

 

17 december:

Alliansen stryper ekonomin för landets kulturtidskrifter

Förra helgen var jag i Berlin. Vid sidan av Unter den Linden finns ett fönster i trottoaren, där man tittar ner i ett bibliotek med tomma bokhyllor. Ett minnesmärke för att man inte ska glömma när nazisterna brände det man fann vara obekväma böcker. Jag brukar alltid stanna till där.
Idag återkommer bilden inför att riksdagen imorgon ska ta beslutet om att strypa ekonomin för landets kulturtidskrifter.

Leif Stenberg.
Leif Stenberg är medarbetare Socialpolitik, gör dokumentärfilm och radio

 

16 december:

Prenumerera i Protest!

Kulturutskottet ger sig inte! Beslutet om att skära ner stödet till kulturtidskrifterna med 75 procent kvarstår, efter dagens sammanträde.
– Lagd budget ligger, säger utskottets ordförande Per Bill (M).

Prenumerera i protest!

SVT

 

15 december:

Folkpartist rasar mot slakten av landets kulturtidskrifter

Nu höjer även en folkpartist rösten mot Alliansens kulturpolitik. Cecilia Wikström, numera EU-parlamentariker, har tidigare varit kulturpolitisk talesperson för Folkpartiet.

Det här förslaget måste vara författat av personer som inte har en aning om vad kulturtidskrifternas betydelse är och vad de åstadkommer i den sammantagna kultursfären. Det är så väldigt lite pengar man sparar på ett område som gör väldigt stor skillnad, säger Wikström (FP).

Hur ser du på att förslaget kommer från en allianspolitiker?

– Jag kan inte begripa det, helt enkelt. Det är längesen jag satt i kulturutskottet och var dess vice ordförande, men en sak kan jag garantera; Hade jag varit i närheten, hade det aldrig inträffat.

– Kulturen lever på undantag. Sverige är ett land som behandlar kulturen som något som katten har dragit in, och inte som den fantastiska resurs för hela samhällsutvecklingen som kultur är i andra länder och i Europa, säger Cecilia Wikström.

SR.se har hela inslaget

 

 15 december:

Kulturrådet försenat med beslut för 2015

Besked om produktionsstöd för kulturtidskrifter 2015 meddelas tidigast i början på nästa år – på grund av alliansens budget som beslutats för 2015. Där får Kulturrådet använda 4 miljoner till kulturtidskrifter, mot 19 miljoner 2014.

I budgeten för 2015 har Kulturrådets anslag minskats med 15 miljoner kr till 123 miljoner kr i jämförelse med 138 miljoner kr 2014. Riksdagens kulturutskott har i komplettering till budgeten skrivit att minskningen i huvudsak bör ”göras när det gäller stödet till kulturtidskrifter. Det statliga stödet till kulturtidskrifter kan ges till tidskrifter i såväl tryckt som digital form. Utskottet vill peka på den möjlighet till ökad tillgänglighet och därmed bättre möjlighet att nå fler läsare samt till minskade kostnader, bland annat för distribution, som elektroniskt utgivna tidskrifter innebär.”

SocialPolitiks kommentar: Givetvis har SocialPolitik en digital plattform, den sida du just besöker, där vi lägger ut aktuellt material fortlöpande. Den korta bloggens inlägg. OCH bygger ut vårt allt digrare arkiv. Det tar tid, det krävs professionell webmaster och redaktör. Vi är få och vi gör redan nu mycket av arbetet under ideell tid.

Grunden till SocialPolitiks finansiering är dock utgivningen av papperstidningen. Den utkommer fyra gånger om året och innehåller genomarbetad och kunnig journalistik, i många fall med kontroversiella perspektiv – för att bredda och fördjupa debatten. Innehållet ur den lägger vi in på hemsidan vartefter.

Intäkterna kommer från prenumerationer, lösnummerförsäljning, annonser, enskilda bidrag och Kulturrådets stöd (endast en mindre del av kostnaden).
Plus ett stort mått av ideellt arbete! Mer ideell tid är orealistiskt.

Kostnader är sedvanligt redaktionellt arbete – utfört av EN person, mera finns inte medel till. Kostnader för tryck och distribution kostar visserligen – ungefär motsvarande annonsintäkterna. Men även om SocialPolitik betalar urusla gager måste dock något gå till det arbete som skribenter och fotografer utför – och enbart till personer som lever av sin journalistik, andra bidrar utan ersättning.

Kulturutskottet hävdar nu att digital utgivning skulle gebättre möjlighet att nå fler läsare samt till minskade kostnader, bland annat för distribution, som elektroniskt utgivna tidskrifter innebär”. Visst. Vi ger ut ett digitalt nyhetsbrev varje vecka som når 4999 mottagare. Men att det skulle bli billigare är en felsyn. Annonserna på sidan drar bara in småsummor, och information på nätet är av tradition ”gratis”. Visst ger det både ökad räckvidd och ”ökad tillgänglighet ”. Men det kräver uppdateringar varje dag och inte bara av korta inlägg, utan av gedigna artiklar med genomarbetad journalistik. Hittills kan vi hämta ur vår utgivning – förbluffande många artiklar även från tidigare år har en skrämmande aktualitet även i dag.

Men grunden är den stadga som utgivningen av papperstidningen ger. Och numera, när stora drakar bantar personal och skaffar mindre kostym varje år, så har tidskrifterna ändå hållit sin utgivning. Med en liten liten – men helt avgörande – del i presstöd från Kulturrådet!
För att citera Cecilia Wikström (FP) i SR:
– Det är så väldigt lite pengar man sparar på ett område som gör väldigt stor skillnad!

Maria Wallin
redaktör SocialPolitik

 

 15 december:

Rädda kulturtidskrifterna!

UTTALANDE OM DET NEDDRAGNA KULTURTIDSKRIFTSSTÖDET

Framtiden för Sveriges kulturtidskrifter är allvarligt hotad. I den reviderade version av allianspartiernas budget som nyligen antogs i kulturutskottet skrivs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor. 2014 beviljades totalt 19,1 miljoner i produktionsstöd till 91 tidskrifter och ytterligare 2,5 miljoner i utvecklingsstöd för insatser till tidskrifterna som grupp.

Utan stödet är det stor risk att många av landets kulturtidskrifter får lägga ner sin verksamhet. I förlängningen skulle detta innebära en kraftig försvagning av landets kultur- och idédebatt. I dessa dagar när dagstidningarnas kultursidor blir färre och utrymmet för fördjupande texter blir mindre borde stödet snarare stärkas.

Vi undertecknade kräver att kulturtidskriftsstödet i det akuta läge som nu råder räddas – och att det på sikt stärks för att säkra den viktiga funktion kulturtidskrifterna fyller för vår demokrati.

Karin Linder, förbundsordförande i DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation
Siri Reuterstrand, ordförande i Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet
Mats Söderlund, ordförande i KLYS – Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Tomas Löndahl, ständig sekreterare, Kungl. Musikaliska akademien
Peter Englund, ständig sekreterare, Svenska Akademien
Jan Lumholdt, ordförande Svenska filmkritikerförbundet
Ulrika Stahre, ordförande i Svenska konstkritikersamfundet
Cecilia Djurberg, ordförande i Svenska teaterkritikers förening
Lennart Eng, ordförande Svenska tecknare.
Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges författarförbund
Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter

 

 15 december:

Stora protester mot slakten av kulturtidskrifter

Ta del av proteststormen mot förslaget att strypa tidskriftsstödet. Inte minst från kulturministern, vald att leda kulturen, men bakbunden av Alliansen + Sverigedemokraterna = Kulturutskottets Per Billing (M) bestämmer!

KunstkritikkDödsstöt mot svenska kulturtidskrifter
SVT KulturBidrag till kulturtidskrifter stryps
DN KulturAlliansens kulturbudget drabbar landets kulturtidskrifter
SydsvenskanAlliansens kulturbudget drabbar kulturtidskrifter 
SvD KulturKaffepengar som betyder liv eller död för kulturen
SydsvenskanEn allians mot kulturen
Svt KulturKulturministern kritisk
DN Kultur”Som att benåda en dödsdömd genom att byta avrättningsmetod”
EXP Kultur, Karin Olsson – Finns det kvar någon i M som kan ta begrepp som bildning i sin mun utan att kräkas lite?
Lars H GustavssonOpsis Barnkultur i fara
Håkan Forsells arbetsbokKulturtidskrifterna: en kvalitetsstämpel på samhällsvärden Martin Engberg – PANG – DÄR DOG KULTURTIDSKRIFTEN!

 

Skriv under uppropet: Rädda kulturtidskrifterna!
Skriv under här →

 

12 december:

Alliansen slaktar kulturtidskrifter!

Alliansens budget för 2015 är ett dråpslag för kulturtidskrifterna. Med 15 miljoner i strypta anslag får budgeten förödande konsekvenser för samhällsdebatten.

Per Bill (M) ordförande i Kulturutskottet säger sig med 75% i sänkta anslag vilja ”påskynda digitaliseringen”. Det är en felsyn att tro att digitaliserat medieutbud inte kostar något. Vem ska betala för den fördjupande och kvalificerade journalistiken? Vem för tidsödande uppdateringar? Det är ju inte privat facebookande vi talar om utan om djuplodande och ifrågasättande journalistik.
Men så är det ju också – fagert tal om yttrandefrihet, men inget intresse av en rik och månghövdad bevakning och debatt. Förra kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M), ville se fler volontärer inom kulturen. Nya kulturministern Alice Bah Kunke (MP) vill att kulturen ska värna och utveckla demokratin. Kunke sitter i den regering som vann valet i september. Men det är inte hon som styr kulturpolitiken. Det gör fortfarande M. Med hjälp av ”Sverigevännerna” SD!

75 procent… det är massmord!
SKRIV UNDER UPPROPET Rädda kulturtidskrifter!
http://www.skrivunder.com/radda_kulturtidskriftsstodet

Maria Wallin
chefredaktör SocialPolitik
som på halverade anslag lyckats överleva 8 år med Alliansen.
Ska vi nu gå i graven när Alliansen förlorat i det val vi hittills haft?
Pajaskonster på hög nivå – långt ovanför medborgare och samhällsintresse.

Print Friendly, PDF & Email
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021