Våld mot kvinnor i EU, varje dag och överallt

En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. En av fem har utsatts av våld från en partner. Det visar en stor ny undersökning om våld mot kvinnor.
I en ny rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenteras i vilken omfattning kvinnor utsätts för våld i hemmet, på arbetsplatsen, på offentliga platser och på internet. Både hur omfattande förekomsten av våld mot vuxna kvinnor är, men också uppgifter om incidenter av fysiskt och sexuellt våld som kvinnor utsatts för i barndomen.
– Det går inte att bortse från att den kränkning av de mänskliga rättigheterna som fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor utgör är vanligt förekommande i alla EU:s medlemsstater, säger FRA:s direktör Morten Kjærum.

Undersökningen visar att:
– 33 % av kvinnorna har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. Det motsvarar 62 miljoner kvinnor inom EU
– 22 % av kvinnorna har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner
– 5 % av alla kvinnor har blivit utsatta för våldtäkt
– Nästan en av tio kvinnor, som har utsatts för sexuellt våld av en annan person än sin partner, anger att mer än en förövare var inblandad i den allvarligaste incidenten.
– 43 % har utsatts för någon form av psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner, exempelvis att förnedras offentligt, förbjudas att lämna huset eller bli inlåst, tvingas titta på pornografi eller hotas med våld.
– 33 % har utsatts för psykiskt eller sexuellt våld i barndomen av en vuxen. 12 procent har utsatts för sexuellt våld i barndomen, och i hälften av fallen var förövarna män som kvinnorna inte kände. Dessa former av övergrepp innebär ofta att en vuxen visar sina könsdelar eller rör vid barnets könsdelar eller bröst.
– Omkring 18 % av kvinnorna har upplevt stalkning någon gång efter att de fyllde 15, och 5 % under tolvmånadersperioden före undersökningen.
Det motsvarar 9 miljoner kvinnor. 21 % av kvinnorna som har upplevt stalkning uppgav att det pågick i över två år.
– 11 % av kvinnorna har upplevt olämpliga närmanden på sociala medier eller fått e-postmeddelanden eller textmeddelanden (sms) med sexuellt explicit innehåll. 20 % av de unga kvinnorna (18–29 år) har utsatts för denna typ av internettrakasserier.
– 55 % av kvinnorna har upplevt någon form av sexuella trakasserier. 32 % av alla offer för sexuella trakasserier uppgav att förövaren var en chef, kollega eller kund.
– 67 % av dem som utsatts för våld i en nära relation anmälde inte den allvarligaste incidenten till polisen eller någon annan organisation.
våldet mot kvinnor är ett så utbrett problem påverkar det inte bara ett fåtal kvinnor, utan får konsekvenser för samhället varje dag.

– Beslutsfattare, företrädare för det civila samhället och andra viktiga aktörer måste se över de åtgärder som används för att bekämpa alla former av våld, oavsett var de äger rum, säger FRA:s direktör Morten Kjærum. Åtgärderna mot våldet mot kvinnor måste tas till en ny nivå nu.Läs mera
Print Friendly, PDF & Email
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021