Fattiga blir fattigare

Alliansregeringen gör allt för att förhala de nödvändiga reformerna av socialförsäkringssystemet.
Nu konstateras i ännu en utredning att fattiga blivit fattigare.

Aktivitetsstödets ersättningsnivå ligger på samma nivå som för tio år sedan. En ersättning som allt fler personer ska leva på, de arbetslösa som slussats in i Fas 3 genom Arbetsförmedlingen. Den hårt kritiserade Fas 3, som regeringen, efter massiv kritik, lovade se över. Ingenting har hänt. Tvärtom fler deltar idag än tidigare.

Förändringen av reglerna i socialförsäkringssystemen har kritiserats och socialförsäkringsministern Ulf Kristersson lovade i en riksdagsdebatt att se över systemen, redan för över ett år sedan. Först efter påtryckningar från riksdagen har en utredning tillsatts. Enligt uppgift kommer förslag tidigast om två år om gränsdragningsproblem och ersättningsnivåer.
Tala om förhalning. Det innebär att det tidigast kan bli en förbättring av systemen 2015.

Den omfattande kritik som riktats mot hela systemet, mot ersättningsnivåer, restriktiviteter i tolkningar om vem som är sjuk eller arbetsför, om myndigheternas olika tolkningar som gör att människor faller mellan stolarna och om det orimliga att tidsbegränsa ersättningarna för allvarligt sjuka personer, har inte fått alliansregeringen att ändra något.
De socialt utsatta och bidragsberoende har blivit allt fattigare under de senaste åren, medan de välsituerade får allt generösare bidrag (som kallas avdrag). Den låga aktivitetsersättningen överträffas endast av försörjningsstödet som till och med ligger under den nivån. Dit nu många hänvisas efter att de blivit utförsäkrade. Har en person försörjningsstöd och får en slant av sin förälder för att kunna köpa ett par varmare skor, drar socialtjänsten av samma belopp från försörjningsstödet. De ska helt enkelt vara fattiga.
Många handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och inom Socialtjänsten har reagerat mot låga ersättningar och restriktioner som de tvingas utsätta förtvivlade människor för. De uppmuntras att gilla läget eller sluta.

SocialPolitik och SocialAktion startade Uppropet Berätta hur du har det! där människor som lever på dessa system skulle beskriva sin verklighet. Uppropet är nu sammanställt: Onådiga luntan – berättelser från dom som ställts utanför. Den 19/2 överlämnas Onådiga luntan till Socialförsäkringsutredningen.
Där beskriver människor sina erfarenheter av att vara beroende av de olika myndigheternas utredningar och beslut. En minst sagt skrämmande läsning hur det drabbar människor konkret och ofta hänsynslöst. Diskussionen om samhällets sociala skyddsnät är en i högsta grad konkret och praktisk fråga. De välavlönade och rika kan knappast kan föreställa sig hur det är att leva under sådana villkor. Därför är människors berättelser vägen till en djupare förståelse.

Den 19/2 kl 16 är du välkommen ta del av Onådiga luntan på Solidaritetshuset (ja, lokalen är vald p g a namnet!), Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Vi har bett Bengt Göransson (f d kulturminister) reflektera över berättelserna.

1 Kommentar

  1. 3 nov | den 3 dec 2013 kl 15:23

    […] socialpolitik.com, feb 2013 – Fattiga blir fattigare […]Lämna en kommentar

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020