Ansvar för flyktingmottagande läggs på ideella aktörer

Vid samtal i Mölnlycke kulturhus diskuterades hur staten och det offentliga dragit sig undan och hur mottagande och integration blivit civilsamhällets uppgift.

När FORSA Väst arrangerade ett panelsamtal i Mölnlycke kulturhus i Härryda kommun med fokus på svensk migrationspolitik och flyktingmottagande, kunde besökarna lyssna till en historisk översikt över Sveriges migrationsmottagande och flyktingpolitik av Caroline Östman, lektor vid Karlstads Universitet. Hon beskrev hur ett välplanerat och temporärt flyktingmottagande under 1930- och 40-talet i takt med globalisering har blivit alltmer individualiserat. Långa asylprocesser för fler ensamkommande migranter leder till psykisk påfrestning där de här personerna ofta lever i stor osäkerhet och ovetskap. Med marknadsstyrda och privata intressen i flyktingboenden har migranter och flyktingar reducerats till en endimensionell grupp där snabba vinstintressen ofta trumfar långsiktiga lösningar.

Marcus Herz, lektor vid Göteborgs Universitet, förklarade hur migranters rättigheter i högre grad har ersatts av individuella skyldigheter. Kraven på språkkunskaper och fast anställning hos asylsökande har hårdnat, samtidigt som möjligheterna att uppfylla dessa krav minskar när den sökande i större utsträckning förväntas uppnå dessa krav på egen hand. Svårigheter med att uppfylla dessa krav förklaras som ett personligt och individuellt misslyckande, snarare än en bristande integrationspolitik.

Kvällen fortsatte med ett panelsamtal där också Sara Edvardson Ehrnborg, grundare av nätverket #vistårinteut och t f enhetschef för Centrum för Flerspråkigt Lärande i Härryda, Karin Meyer volontär från frivilligorganisationen Agape och Patrik Linde, kommunalråd (S), i Härryda kommun deltog.

En stor del av samtalet kretsade kring hur ett statligt ansvarstagande skjutits över på civilsamhället och ideella aktörer. I brist på kommunalt stöd har privatpersoner och ideella föreningar klivit fram för att erbjuda stöd med utbildning, språkträning och pappersarbete till migranter och asylsökande.

I relation till Härryda, en av Sveriges mest välbärgade kommuner, nämnde flera deltagare en besvikelse över ett bristande politiskt intresse för dessa frågor. Frivilliga verksamheter arbetar ofta utan något kommunalt stöd eller samarbete, vilket kan leda till ett större tryck och ansvarstagande för de frivilligt engagerade. Även om statliga och kommunala myndigheter tar ett större ansvar i dessa frågor kommer civilsamhället alltid att ha en viktig roll för att fylla de glapp som uppstår i dessa processer.

Att göra detta på ett effektivt och omfattande sätt skulle dock kräva ett bättre samarbete mellan politiken och civilsamhället så att aktioner och insatser i högre grad kan samverka och komplettera varandra, menade både publik och deltagare.

Text: Erik Hägg
Bild: Zulmir Becevic

Print Friendly, PDF & Email

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021