Sökresultat: Birkagården

Birkagården – Sveriges första hemgård

Av Redaktion / 18 okt 2021

Hösten 2018 beslutade Birkagårdens styrelse att dess historia skulle arkiveras. I september 2021 blev arkivet klart och har donerats till Stockholms stadsarkiv. Hittills har Stiftelsen Birkagårdens historia blivit fragmentariskt belyst i offentliga sammanhang Under arbetet med arkiveringen har jag i ett antal artiklar som publicerats på socialpolitik.com lyft fram Birkagården som ett exempel på socialt…

Läs mer

Birkagårdens 100 år gamla arbetssätt modernt

Av Redaktion / 6 feb 2019

Ju mer Birkagårdens arbete växer i omfång, desto större är risken att det får ”så fasta former, en så stark organisation, en så väl utbildad yttre apparat, att formerna, organisationen, apparaten på grund av sin storhet och fasthet och sitt sammanhang med annat stort och fast och välbyggt måste fortsätta att existera och konsumera arbetskraft…

Läs mer

”Socialt arbete idag är historielöst”

Av Redaktion / 28 dec 2020

Idag synes socialt arbete inom socialtjänsten alltmer ha utvecklats till ett administrativt arbete med sin egen begreppsapparat, med specifika verksamhetssystem i vilka människor omformuleras till koder. Därtill är det återkommande mantrat utredning, bedömning, insats samt uppföljning av insats. I syfte att utreda och förfina bedömningarna och inte minst besluten finns en bred flora av utrednings-…

Läs mer

En historia om settlement

Av Redaktion / 11 okt 2019

Varför skriva en artikel om settlement på 2010-talet? Är inte begreppet nattståndet och tillhörande en svunnen tid ? För den oinvigde etablerades settlementen i England i slutet av 1800-talet som en reaktion mot de stora klyftorna i det brittiska samhället. Idén var att studenter och bättre bemedlade skulle bosätta sig i Londons slumområden och att…

Läs mer

Levande arbetarhistoria

Av Redaktion / 8 feb 2016

För 80 år sedan dog Jane Addams, det sociala arbetets moder. Hennes pionjärarbete fick efterföljare också i Sverige. En som inspirerades var svenskan Mary Anderson från Västergötland. Text: Jan-Ewert Strömbäck | Prenumerera | Artikel i SocialPolitik nr 4 2015 Socialt pionjärarbete, hemgårdsrörelse, kamp för allmän rösträtt. Benämningarna på allt som Jane Addams förknippas med kan…

Läs mer