Öppet brev om nedläggningen av Bruk för alla till fullmäktiges ledamöter i Falköping

Bruk för alla i Falköping och Solkraft i Skellefteå är systerorganisationer och har sedan början av 90-talet sett till att tusentals människor som varit utestängda från samhället blivit behövda, ingår i ett sammanhang och börjat arbeta.

Det handlar om långtidsarbetslösa, psykiatrins patienter, flyktingar, de med diagnoser av adhd-karaktär, de som gått in i väggen, levt i missbruk och kriminalitet eller av andra skäl hamnat utanför samhället.

Kopplat med ett unikt samarbete mellan stat, kommun och landsting runt den enskilde, där även arbetsgivare och fackföreningsrörelse involverades, blev resultatet enastående. Samhället blev till för människorna, inte tvärtom. Psykiatrins patienter och alla andra utestängda släpptes in och blev behövda av andra, inte minst genom att de fick plats i arbetslivet, samtidigt som deras hälsa förbättrades dramatiskt.

I Falköping såg ni till att ett samarbete, som andra drömmer om, blev verklighet i handling. Dagligen tog ni fajten för att påverka ministrar och riksdagen så att besluten skulle leda till att ”det finns bruk för alla”. Ofta handlade det om att bondförnuft och forskning i förening visade sig vara klokt, då gick det att erbjuda habilitering och rehabilitering som det övriga samhället ännu inte mäktat med. Ni blev en förebild och gav hopp till människor över hela landet.

Utestängda som möttes av frågan ”Vad vill du göra?” Aldrig ”Vad är det för fel på dig?”. Där fanns en av öppningarna. Erfarenheten visade att i princip alla ville ha något att göra och vara behövda av andra.

I Falköping gick cheferna för arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst, sjukvård och politiker från alla partier ihop i en egen förening och samarbetade med de utestängda, som även de bildat en förening ”Det finns bruk för alla”. Genom lagarbete i humanistisk anda, istället för hindersinriktade beslut som togs av enskilda myndigheter, blev tusentals människor i Falköping och Skellefteå behövda och började bland annat  genom arbete bidra till ett rikare samhälle.

All erfarenhet och forskning visar att Bruk för alla var lyckosamt och utvecklande för människor och samhälle. Inte minst har nationalekonomen Ingvar Nilsson och många andra visat på samhällsekonomisk nytta i mångmiljonklassen år efter år. Ingen har på sakligt sätt kunnat visa att det finns något fel med processen. Trots det håller politikerna i Falköping på att lägga ner Bruk för alla. Har kunskapen om värdet med Bruk för alla gått förlorad? Antalet verksamma har minskat från 300 till att bli en bråkdel. Det håller inte.

Vi ber de ansvariga i Falköping vända blicken till Skellefteå. Där arbetar 6-700 människor varje år vid Solkraft. Dryga 10 procent går varje år ut i riktiga jobb eller studier. Kommunens kostnad är år efter år oftast marginell. Vinsten för hela samhället med mindre sjukvård, försörjningsstöd och liknande är mångdubbelt större. Och viktigast; att de enskilde och deras anhöriga, inte minst barnen, slipper helvetet med att leva vid repets ände. På precis det sättet har ni i Falköping arbetat framgångsrikt i flera decennier.

Ändå tar Falköpings politiker nu fram förslag för att lägga ner Bruk för alla. Varför gör ni inte tvärtom och beslutar er för en omstart av Bruk för alla utifrån dess ursprungliga och suveräna etiska normer? Det finns många, många utestängda människor i Falköping med omnejd som idag vill bli insläppta i gemenskapen och delta i bygget av ett samhälle där det finns plats för alla. Ni sitter inne med kunskapen och erfarenheten för att förverkliga deras drömmar, låt inte den gå förlorad.

Jan Fransson, tidigare riksdagsledamot
Leif Stenberg, journalist
som följt Bruk för alla sedan starten för 23 år sedan

Så här gick det.