SocialVetenskap

Dessa artiklar kommer från den numera nedlagda webbsajten SocialVetenskap.se. Den drevs under många år av föreningen Forsa som arbetar för att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik. Nu har vi på Socialpolitik tagit över databasen och här kan du genom att använda vår sökmotor få fram information om forskning inom socialt arbete ända sedan 2004.

Våldets definitioner: berättelser om krigets våld i Bosnien-Herzegovina

20 maj 2016

Artikeln analyserar överlevandes berättelser från 90-talets krig i nordvästra Bosnien och deras skildringar av krigets våld.

Läs mer

Cannabisbruk ökar risken för tidig död

12 maj 2016

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts med avseende på cannabisbruk.…

Läs mer

Ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och implikationer för överrepresentation av psykossjukdom

2 maj 2016

En ny studie har undersökt ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och dess implikationer för…

Läs mer

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

24 apr 2016

Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid…

Läs mer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

20 apr 2016

Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som…

Läs mer

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

17 apr 2016

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga…

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

16 apr 2016

Denna avhandling bygger på fem års arbete med att stödja Famnas satsning på ett systematiskt förbättringsarbete i idéburen social omsorg.…

Läs mer

Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

16 apr 2016

Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning…

Läs mer

”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

12 apr 2016

Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19…

Läs mer

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

12 apr 2016

Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet…

Läs mer

ANNONSER

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Lediga jobb

Söker du nytt jobb? Titta bland våra platsannonser och se om något passar dig.