Senaste artiklarna

SocialPolitik nr 1/09

4 mar 2009

Vems perspektiv segrar? Den svenska prostitutionslagen 10 år Men Norge går ännu längre. Kriminaliserar sexköp även utomlands. Medan Melbourne satsar på ”sexarbetare” och växande sexturism. Majoriteten prostituerade är kvinnor från fattiga länder i Sydasien. Suzanne Osten, chef på Unga Klara När Stockholms stadsteater ville lägga ner Unga Klara, upphöjde Kulturrådet den i stället till ungdomsscen av riksintresse. Och ansåg Unga Klaras konstnärliga ledare Suzanne Osten lika nyskapande som en gång Ingmar Bergman. – Visst kan konsten förändra! säger hon. Annars blir det…

Läs mer

Stökiga grabbar i skolan

22 jan 2009

När de sätts i egna undervisningsgrupper ökar deras utanförskap Inkludering är ett starkt ideal i skolan, formellt ska alla elever behandlas lika. Men alltfler särlösningar tillkommer. Och för elever i särskilda undervisningsgrupper ökar marginaliseringen.  Text: Yvonne Karlsson Bild: Lena Johansson Det finns ett stort behov av särskilda insatser för elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. Samtidigt råder det delade meningar om hur eleverna ska benämnas, hur många de är samt vilka åtgärder som är bäst.  Forskning pekar också…

Läs mer

Modeller av ALLA slag

22 jan 2009

Nu blir det lättare för film-, reklam- och tidningsfolk att hitta modeller som har olika funktionsnedsättningar.  Funkisbyrån är namnet på en ny modellagentur som är specialiserad på modeller som har olika funktionsnedsättningar. – Vi hoppas att reklambranschen och medierna ska börja inkludera människor med funktionsnedsättningar, inte bara för att man har funktionsnedsättningar, utan för att man är en del av den naturliga variationen i samhället, säger Lou Rehnlund, initiativtagare och projektledare.

[Annons]Läs mer

Familjehem får VG

21 jan 2009

Unik studie har följt placerade barn i 25 år Barn behöver en familj, tillhörighet och stabilitet. Samt en fungerande skolgång. Men den biologiska familjen kan ersättas av en som samhället väljer. Det kan gå riktigt bra.  Text: Bitte Lundborg Bild: Adam Haglund SocialPolitik nr 3 /sept 2008  För de som arbetar med att stötta barn i familjehem är hon en auktoritet och inspirationskälla, forskaren och professorn Gunvor Andersson i Lund. Däremot är hon mindre känd bland politiker och allmänhet.  Hon är…

Läs mer

Barnen främst

21 jan 2009
,

Reformera hela den sociala barnavården! Vi måste sluta lappa i systemet. Det är inte anpassat till den kunskap och de ambitioner vi har i dag. Det är dags för en genomgripande reform. Med helhetsgrepp om alla verksamheter som arbetar med barn. Text: Gun-Lis Angsell, Barbro Hindberg Bild: Remeny Armitage, Naona Kids Photography SocialPolitik nr 3/ sept 2008   År efter år visar forskningen och tillsynsmyndigheterna på allvarliga brister i familjehems- och institutionsvården. Anmälningarna om barn som misstänks fara illa ökar kraftigt.…

Läs mer

Mötesplats skola

21 jan 2009

Låt berget komma till Mohammed, experterna till barnen Barn som inte blir lyssnade på. Som far illa utan att skolan reagerar eller agerar. Det borde vara tvärt om, säger Shohreh Valikhani. Skolan är central i barnens vardag. Text: Suzanne Vikström Bild: Jarl Asklund SocialPolitik nr 4 /dec 2008 Hej! Jag undrar var gränsen går för ’psykisk misshandel’. Jag förstår att det är en rätt luddig gräns, men jag vill veta om jag har blivit utsatt för det eller inte. Allt…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021

Sagt om SocialPolitik:

 

"I dag lyckas få tidskrifter ge röst åt människor i ”samhällets undantag”, och samtidigt sätta in dem i sitt politiska sammanhang, så skarpt och med en sådan respekt som Socialpolitik."
Tidningen Arbetaren, dec 2021

 

"En initierad, saklig, men ändå enträgen röst i ett alltmer tystlåtet samtal om vår tids socialpolitik eller bristen därpå"

Nominerad på Faktumgalan 2015 till Årets trottoarpratare

 

"Oberoende och självständig - unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt och konsekvent granska och debattera …"

Föreningen Sveriges socialchefer

 

“Tidskriften Socialpolitik blir man aldrig besviken på.”

– Arbetaren

 

"Bra läsning, alltihop."

Göteborgs Posten