Senaste artiklarna

Manliga domare tjänar mer

20 okt 2009

10 000 kronor i månaden. Så mycket högre snittlön har manlida domare jämfört med kvinnliga kollegor. Det visar siffror från SCB. Män rekryteras också betydligt oftare till chefsposter. Läs mer.

Läs mer

Tuberkulos dödar 4000 varje dag

20 okt 2009

Varför tar det över 50 år att utveckla mediciner mot tuberkulos och över 100 år för ett nytt effektivt tuberkulos-test? När ett vaccin mot svininfluensa finns framme på ett år? Läkare Utan Gränser lanserar en rapport om en av världens bortglömda sjukdomar – tuberkulos, en sjukdom som dödar över 4 000 människor varje dag.

Läs mer

Åldersdiskriminering i bröstcancervården

14 okt 2009

Kvinnor över 65 år erbjuds mer sällan strålbehandling, cytostatikabehandling och bröstbevarande kirurgi. Förklaringen beror inte på skillnader i tumörer, snarare på bristen på relevant kunskap och åldersdiskriminering, hävdar Cancerfonden. En svensk studie visar att 86 procent av kvinnor i åldern 50-69 år överlever sin bröstcancer, men bara 64 procent av kvinnor i åldern 75-79 år. Om de äldre patienterna behandlats på samma sätt som de yngre hade 34 procent fler överlevt, visar resultaten. – Alla människor har rätt till en…

Läs mer

Rationalisera kriminalvården!

13 okt 2009
,

Det strategiska arbetet i Kriminalvården behöver förstärkas och en ny tillsynsmyndighet inom kriminalvården bör inrättas. Det är några av de slutsatser som Utredningen Kriminalvårdens effektivitet presenterar i sitt slutbetänkande som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask den 5 oktober.Utredningen konstaterar att de övergripande målen för Kriminalvården inte har preciserats i myndighetens dagliga verksamhet. Kriminalvården bör koppla samman sin vision, de strategiska målen och den operativa verksamheten för att förbättra verksamhetens effektivitet och organisationens resultat. Eftersom Kriminalvården i flera avseenden saknar ett…

Läs mer

Barnkonventionen 20 år

13 okt 2009

Ledare i SocialPolitik nr 2/09 Vi lever i ett av jordens barnvänligaste länder. Ändå återstår en del innan vi lyft in barnperspektivet enligt Barnkonventionens ambitioner. Vi behöver exempelvis bättre regler för polisen, men även för socialtjänsten, när kriminella är föräldrar (sid 4). En lag med säkrare rutiner kring skyddade personuppgifter (sid 20). Och ett barnperspektiv i fattigdomsbekämpningen (sid 10 och 14). Antalet fattiga barnfamiljer ökar, speciellt med ensamstående mammor. SocialPolitik återkommer också till anmälningsplikten (sid 8). Avskaffa lagen! Den fungerar…

Läs mer

Familjehem

12 okt 2009

– När jag får familj ska jag också öppna mitt hem. Tänk om familjer gjorde så – då skulle vår värld se annorlunda ut, säger Fia. En i dag 20-årig tjej som fosterhemsplacerades vid 4 års ålder. Det har gått bra för Fia. Hon finns med i skriften Familjehemsvård ur ett barnperspektiv – för lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete, där SKL ställt samman goda erfarenheter från olika kommuners arbete med familjehem och placeringar av barn som far illa. Skriften…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021

Sagt om SocialPolitik:

 

"I dag lyckas få tidskrifter ge röst åt människor i ”samhällets undantag”, och samtidigt sätta in dem i sitt politiska sammanhang, så skarpt och med en sådan respekt som Socialpolitik."
Tidningen Arbetaren, dec 2021

 

"En initierad, saklig, men ändå enträgen röst i ett alltmer tystlåtet samtal om vår tids socialpolitik eller bristen därpå"

Nominerad på Faktumgalan 2015 till Årets trottoarpratare

 

"Oberoende och självständig - unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt och konsekvent granska och debattera …"

Föreningen Sveriges socialchefer

 

“Tidskriften Socialpolitik blir man aldrig besviken på.”

– Arbetaren

 

"Bra läsning, alltihop."

Göteborgs Posten