I korthet

Att forska om utsatta

Av Pantrarna | 22 jul 1999

Hur skall vi forska om människor som befinner sig i en utsatt situation? Hur skall vi kunna upptäcka och tränga…

Läs mer

Barnomhändertaganden – en analys av kommunala variationer

Av Pantrarna | 22 jul 1999

Med utgångspunkt från ett ekologiskt perspektiv diskuteras hur socioekonomiska förhållanden i kommunerna påverkar omfattningen av barn och ungdomar som placeras…

Läs mer

Behandlingsmotivation och tvångsvård

Av Pantrarna | 22 jul 1999

Tvångsvård av vuxna missbrukare syftar till att motivera individen till att frivilligt söka behandling för sitt problem. Den teoretiska basen…

Läs mer

Svensk frivillighet i internationell belysning – en inledning

Av Pantrarna | 19 okt 1998

Detta är är en introduktions- och översiktsartikel som försöker fånga in några avgörande karaktäristika hos den svenska frivilligsektorn och sätta…

Läs mer

Varifrån kommer det sociala kapitalet?

Av Pantrarna | 19 okt 1998

Begreppet socialt kapital har de senaste åren kommit att framstå som ett av de mera intressanta nytillskotten inom samhällsvetenskapen. Med…

Läs mer

Full sysselsättning!

Av Pantrarna | 20 aug 1998

Om 1990-talet inneburit, allmänt sett, att intresset ökat för den frivilliga sektorn, gäller detta i synnerhet för det frivilliga –…

Läs mer

Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv

Av Pantrarna | 20 aug 1998

Barn får alltmer komma till tals med sina erfarenheter och synpunkter och börjar även få framträda som informanter i social…

Läs mer

Normative forståelser av sivile sammenslutninger

Av Pantrarna | 20 aug 1998

Civila sammanslutningar har benämnts på olika sätt i olika tider. Man har benämnt dem som frivillig, interesseorganisation, empowerment, nonprofit, tredje…

Läs mer

Barnets mening i LVU-processen

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Ett initiativ till ett tvångsingripande enligt LVU medför att barnet hamnar i en omfattande process med avgörande betydelse för dess…

Läs mer

Basta arbetskooperativ

Av Pantrarna | 18 aug 1998

I artikeln beskrivs ett annorlunda sätt att organisera rehabilitering av missbrukare i Sverige. Basta arbetskooperativ drivs helt och hållet utan…

Läs mer

Den korporativa hivpolitiken

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Ett utmärkande drag i svensk politik är det samarbete mellan staten och frivilliga organisationer som kallas för den korporativa modellen.…

Läs mer

Entreprenörer och agitatorer i frivilliga organisationers tjänst.

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Forskningen kring frivilliga organisationer har under de senaste åren fått ett ökat intresse i Sverige. En del av forskningen är…

Läs mer

Fosterbarns skolgång och utbildning

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Svenska lagstiftare har i flera generationers barnavårdslagstiftning påtalat att fosterbarns utbildning är en viktig fråga som måste bevakas. Trots det…

Läs mer

Frivilliga organisationer socialt arbete och expertis

Av Pantrarna | 18 aug 1998

I denna artikel diskuterar vi expertisbildning och professionalisering i frivilliga organisationer på det sociala området. Det finns två infallsvinklar i…

Läs mer

Små barns berättelser om sexuella övergrepp

Av Pantrarna | 19 mar 1998

Den här studien belyser förskolebarns ojämlika position i polisförhör där de misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Den juridiska…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021