I korthet

Basta arbetskooperativ

Av Pantrarna | 18 aug 1998

I artikeln beskrivs ett annorlunda sätt att organisera rehabilitering av missbrukare i Sverige. Basta arbetskooperativ drivs helt och hållet utan…

Läs mer

Den korporativa hivpolitiken

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Ett utmärkande drag i svensk politik är det samarbete mellan staten och frivilliga organisationer som kallas för den korporativa modellen.…

Läs mer

Entreprenörer och agitatorer i frivilliga organisationers tjänst.

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Forskningen kring frivilliga organisationer har under de senaste åren fått ett ökat intresse i Sverige. En del av forskningen är…

Läs mer

Fosterbarns skolgång och utbildning

Av Pantrarna | 18 aug 1998

Svenska lagstiftare har i flera generationers barnavårdslagstiftning påtalat att fosterbarns utbildning är en viktig fråga som måste bevakas. Trots det…

Läs mer

Frivilliga organisationer socialt arbete och expertis

Av Pantrarna | 18 aug 1998

I denna artikel diskuterar vi expertisbildning och professionalisering i frivilliga organisationer på det sociala området. Det finns två infallsvinklar i…

Läs mer

Små barns berättelser om sexuella övergrepp

Av Pantrarna | 19 mar 1998

Den här studien belyser förskolebarns ojämlika position i polisförhör där de misstänks ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Den juridiska…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021