I korthet

Nyanländas etablering – reformens första sju månader

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I denna rapport redovisas Arbetsförmedlingens arbete med etableringsreformen från och med dess införande den 1 december 2010 till och med…

Läs mer

Framväxten av den svenska välfärdsstaten 1874-1913

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Den svenska välfärdsstatens framväxt och historia har studerats av många forskare och utifrån många perspektiv. I denna uppsats vill vi…

Läs mer

Jobbet viktigt för identiteten

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I Norge har de flesta personer med utvecklingsstörning jobb. Vissa personer har vanliga jobb. Andra personer har speciella jobb. En…

Läs mer

Tolkanvändning i vården

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Dagens språkligt heterogena samhälle ställer krav på tolkmöjligheter i olika situationer, till exempel inom hälso- och sjukvården. I en ny…

Läs mer

Överskuldsättningens ansikten – ny avhandling om komplexiteten bakom skuldproblem

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Hushållens ökande skuldsättning och allt fler skuldtyngda individer väcker frågor kring varför människor hamnar i skuldproblem. Dock är det ett…

Läs mer

Meningsfull aktivitet en utmaning vid psykiskt funktionshinder

Av Pantrarna | 28 nov 1999

[2011-12-14] Personligt aktörskap istället för att personalen tar över och bestämmer är centralt för att uppnå delaktighet för personer med…

Läs mer

Gnistan! Utvärdering av en verksamhet för unga/vuxna i Torsby kommun

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En verksamhet där man bygger och reparerar folkracebilar. Målgruppen är män, i huvudsak unga/vuxna, som av olika anledningar inte fungerat…

Läs mer

Dyslexi och risk för framtida våld hos rättspsykiatriska patienter

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandlingen innehåller tre studier. Det främsta syftet med avhandlingen var att att öka kunskapen om rättspsykiatriska patienter med dyslexi och…

Läs mer

Barn får mycket kärlek i alla världens hörn

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En stor internationell studie visar att barn får mycket kärlek i samtliga undersökta kulturer. 13 kulturella grupper i fem världsdelar…

Läs mer

Djupandning minskar värken

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Forskning vid Högskolan i Gävle visar att behandling med djupandning/långsam andning kan minska värk i nacke och skuldror. En studie…

Läs mer

Vården i livets slutskede studerad: Mer komplex än det kan se ut

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Vi kommer alla att dö och alla önskar en god vård den sista tiden i livet. En ny studie från…

Läs mer

Invandrare i det svenska trygghetssystemet

Av Pantrarna | 18 aug 1999

Hittillsvarande studier av invandrare i det svenska trygghetssystemet har varit partiella, dvs. endast avsett någon del av systemet i taget.…

Läs mer

Praktiken i Akademia

Av Pantrarna | 18 aug 1999

Relationen mellan praktisk kunskap och akademisk kompetens undersöks i en kvalitativ studie. Hur kan klyftan mellan forskning och praktik överbryggas?…

Läs mer

Vägen till ett socialvetenskapligt forskningsråd

Av Pantrarna | 18 aug 1999

Artikeln handlar om bakgrunden till socialvetenskapliga forskningsrådet och dess föregångare Delegationen för social forskning (DSF). Under 1960-talets diskussion om reformering…

Läs mer

De professionellas syn på patienters kontakter med anhöriga

Av Pantrarna | 1 aug 1999

I journalerna för patienterna som var intagna på sinnessjukhuset Västra Mark finns brevväxlingen mellan de anhöriga och överläkaren bevarad. Av…

Läs mer

Det motsägelsefulla utanförskapet

Av Pantrarna | 1 aug 1999

Hemlösas situation beskrivs ofta med hjälp av metaforer – att »de finns därute«, »i kylan« eller att »de lever utanför…

Läs mer

Dokumentationens roll i socialt arbete

Av Pantrarna | 1 aug 1999

Ett utmärkande drag för dokumentation i socialt arbete, särskilt inom socialtjänsten, är dess funktion att närmast ensidigt tjäna legala och…

Läs mer

Förekomst av adoptivbarn och långtidsvårdade fosterbarn bland placeringar

Av Pantrarna | 1 aug 1999

Statens institutionsstyrelse (SiS) har nyligen rapporterat att utlandsfödda adoptivbarn är överrepresenterade bland elever i §12-hemsvård. Gäller detta även andra former…

Läs mer

Beveridgeplanen– en klassiker

Av Pantrarna | 1 aug 1999

Mitt under brinnande världskrig publicerades ett omfattande förslag till reformering av det brittiska socialförsäkringssystemet, Beveridgeplanen. Detta är sannolikt den mest…

Läs mer

– Andra säger bara ”o vad hemskt det är”

Av Pantrarna | 22 jul 1999

Att delta i en anhörigförening kan betraktas som ett sätt att bryta mot sjukvårdens individualiserande och problematiserande syn på anhöriga…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021