Narkotika

Livet Hivet Döden, en kamp på många plan

Av Redaktion | 23 jul 2020

Under lång tid kämpade Peter Roth med sitt drogberoende och sin hivdiagnos. Erfarenheter från den tuffa tiden och från att…

Läs mer

Cannabisbruk ökar risken för tidig död

Av event | 12 maj 2016

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts med avseende på cannabisbruk.…

Läs mer

Studie: Sprututbyten fungerar utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende

Av event | 9 dec 2015

Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera lika väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 opiatberoende…

Läs mer

Vem är jag utan cannabis – en behandlingsstudie

Av Pantrarna | 21 maj 2015

Hur väl fungerar öppenvårdsbehandling för personer som använder cannabis? Hur upplever klienterna behandlingen? Och vilket blir utfallet? Om detta handlar…

Läs mer

Tjejer och cannabis

Av Pantrarna | 14 maj 2015

I den nya rapporten från Trestad2 stå det följande “I denna studie har Mattias Gullberg intervjuat tjejer som har stor…

Läs mer

Svenska folkets beroendeproblem inte konstanta

Av Pantrarna | 10 feb 2015

Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 uppfyller inte kriterierna ett år senare. Tidigare internationell…

Läs mer

Ny årsrapport om narkotikasituationen i Sverige

Av Fredrika Markstedt | 19 nov 2014

Folkhälsomyndighetens rapport beskriver bland annat Sveriges narkotikaanvändning, skador, brott, policyutveckling och åtgärder. Rapporten har gjorts i samarbete med bland andra…

Läs mer

Ny studie om svenskars attityder till legalisering av cannabis

Av Fredrika Markstedt | 16 nov 2014

En ny undersökning om svenskars attityder till legalisering av cannabis visar att argument för en ny cannabispolicy kommer från olika…

Läs mer

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

Av Pantrarna | 11 nov 2014

Trestad2 är ett nationellt projekt med fokus på prevention, tidiga insatser och behandling för användning av cannabis. Idén är att…

Läs mer

Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

Av Pantrarna | 26 okt 2014

Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer…

Läs mer

Ungas frågor om alkohol och droger

Av Fredrika Markstedt | 12 okt 2014

Varje år ställer vi en mängd frågor till tusentals skolelever om deras alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. En annan del…

Läs mer

Cannabisanvändning och drogrelaterade problem bland ungdomar – förebyggandeparadox

Av Fredrika Markstedt | 1 okt 2014

Även om bara en minoritet bland de ungdomar som använder cannabis rapporter narkotikarelaterade problem är frekvensen av sådana problem troligare med…

Läs mer

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

Av Fredrika Markstedt | 29 sep 2014

I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering…

Läs mer

Svensk narkotikapolitik ökar risk för överdosdödsfall

Av Fredrika Markstedt | 24 sep 2014

Den slutsatsen drar Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, som studerat livsvillkoren för narkomaner med särskilt fokus på överdoser, riskhantering…

Läs mer

Cannabis, schizofreni och andra psykoser: longitudinell studie av värnpliktiga

Av Fredrika Markstedt | 15 sep 2014

Det verkar som om sambandet mellan cannabis och schizofreni kan vara starkare än den mellan cannabis och andra psykiska sjukdomar…

Läs mer

Narkotikadödligheten ökar – igen

Av Pantrarna | 26 aug 2014

Den narkotikarelaterade dödligheten fortsätter att öka. Värst drabbade är unga män i åldern 24 – 29 år. Det visar nya…

Läs mer

Lagöverträdare med psykiska problem och problematiskt missbruk

Av Fredrika Markstedt | 4 jun 2014

  Bland brottslingar med psykiska problem och problematiskt missbruk, bör öppenvården prioritera och uppmuntra missbruksinsatser eftersom de är viktiga ur ett kliniskt…

Läs mer

Ny undersökning: Svenskar negativt inställda till cannabis

Av Pantrarna | 27 maj 2014

En majoritet av svenska folket har en negativ inställning till cannabis. Det framgår av en undersökning som Ipsos genomfört på…

Läs mer

Narkotikapriser i Sverige 1988-2013

Av Fredrika Markstedt | 14 apr 2014

CAN har sedan 1980-talet samlat in uppgifter om gatupriser på narkotika. Detta PM ger en kort beskrivning av den svenska…

Läs mer

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Av Fredrika Markstedt | 10 apr 2014

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020