Drogpolitik

Livet Hivet Döden, en kamp på många plan

Av Redaktion | 23 jul 2020

Under lång tid kämpade Peter Roth med sitt drogberoende och sin hivdiagnos. Erfarenheter från den tuffa tiden och från att…

Läs mer

Ny studie kartlägger läckage från substitutionsprogram

Av Fredrika Markstedt | 13 nov 2014

Majoriteten som behandlas för heroinmissbruk har delat med sig av eller sålt sin medicin till drogberoende vänner och bekanta. Det…

Läs mer

Rökningen minskar men sämre utveckling för narkotika

Av Pantrarna | 26 okt 2014

Det framgår av rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2014” som CAN presenterar idag. I den återkommande rapporten följs ett antal indikatorer…

Läs mer

Svensk narkotikapolitik ökar risk för överdosdödsfall

Av Fredrika Markstedt | 24 sep 2014

Den slutsatsen drar Torkel Richert, forskare vid Malmö högskola, som studerat livsvillkoren för narkomaner med särskilt fokus på överdoser, riskhantering…

Läs mer

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Av Fredrika Markstedt | 10 apr 2014

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har…

Läs mer

Argument för och emot att flytta svensk missbruksvård till sjukvården

Av Fredrika Markstedt | 6 mar 2014

De berörda parternas argument för och emot att flytta svensk missbruksvård till sjukvården: Hur ett omfattande reformförslag blev en tunn…

Läs mer

Ämneslista som kognitivt stöd gav utförligare uppgifter om droganvändning : Jämförelse av två metoder för utredning av opioidberoende

Av Pantrarna | 15 dec 2013

Den snabba ökningen av nya droger och nya skadetyper ökar kraven på precis droganamnes. Traditionell anamnesupptagning jämförs här med att…

Läs mer

Uppföljning av sprututbytesverksamheter – inför fortsatt stöd och förnyat tillstånd

Av Pantrarna | 27 jan 2013

Socialstyrelsen genomförde i november 2012 en uppföljning och utvärdering av sprututbytesverksamheterna i Malmö och Lund inför en kommande förnyelse av…

Läs mer

Hur kan vi förstå alkoholens och drogernas roll i samhället?

Av Pantrarna | 21 okt 2012

Hur kan vi förstå alkoholens och drogernas roll i samhället? Hur definieras problemen, hur hanteras de och vilka konsekvenser får…

Läs mer

Tvångsvård för missbrukare – internationella trender

Av Pantrarna | 4 okt 2012

I denna studie undersöks internationella trender när det gäller lagar om tvångsvård för missbrukare. Resultat baseras på data från 1986…

Läs mer

En kartläggning av självrapporterade alkoholbeställningar via Internet 2004 – 2012

Av webmaster | 24 apr 2012

Följande rapport undersöker utvecklingen av alkoholbeställningar via Internet under tidsperioden januari 2004- juni 2011. Syftet är att undersöka hur utbredd…

Läs mer

Effekter av nyligen genomförda alkoholpolitiska åtgärder

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Den här doktorsavhandlingen inom ämnet sociologi har som syfte att analysera effekterna av nyligen genomförda alkoholpolitiska åtgärder, d.v.s. de utökade…

Läs mer

Studie av svensk alkoholpolitik och statliga restaurangföretag

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En avhandling om svensk alkoholpolitik och statliga restaurangföretag, cirka 1920-1974.

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige – Rapport 2001

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Folkhälsoinstitutet sammanställer årligen statistik som belyser utvecklingen av bruk och missbruk av alkohol, narkotika,…

Läs mer

Attitydundersökning om synen på narkotikapolitiken

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Mobilisering mot narkotika gav hösten 2005 ARS i uppdrag att genomföra en undersökning om svenska folkets syn på narkotikapolitiken. Resultatet…

Läs mer

Samverkan mot narkotikamissbruk

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En utvärdering av ett samverkansprojekt mellan Polismyndigheten, Socialtjänsten och den specialiserade beroendesjukvården i Stockholm. Projektet har genomförts med finansiering från…

Läs mer

Droger i de nordiska och de baltiska länderna

Av Pantrarna | 28 nov 1999

De nordiska och baltiska länderna har mycket gemensamt, men i denna rapport visas att förhållandena ser mycket olika ut när…

Läs mer

Alkoholkonsumtionen leder till stora kostnader och välfärdsförluster

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En forskargrupp från Stockholms och Lunds universitet har beräknat samhällets kostnader för alkoholkonsumtion utifrån internationella riktlinjer. De totala kostnaderna uppgick…

Läs mer

Avskaffande av Systembolagets detaljhandelsmonopol – vilka effekter ger det?

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Studien undersöker tänkbara effekter av att ersätta Systembolagets detaljhandelsmonopol med ett licenssystem för försäljning av alkohol. Två möjliga scenarier analyserades:…

Läs mer

Svensk alkoholpolitik påverkar och påverkas av EU

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Den politiska viljan att fokusera på restriktiva alkoholpolitiska åtgärder har minskat sedan Sverige blev medlem i EU. Möjligheterna att göra…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020