Förskola och skola

Berättelsen om Mats

Av Redaktion | 11 jul 2020

Vi hade precis hälsat på mentorn och blivit insläppta i det tomma klassrummet. Ett bord med fyra stolar hade gjorts…

Läs mer

Tidiga insatser stärker barns psykiska hälsa

Av event | 22 mar 2016

Hur mår små barn på förskolan? Finns det möjligheter att upptäcka beteendestörningar i tidig ålder och vilka insatser kan i…

Läs mer

Ny internationell jämförelse av tonåringars hälsovanor

Av event | 13 mar 2016

Allt fler 15-åringar i Sverige väljer bort alkohol och rökning – användningen är nu bland de lägsta i Europa. Däremot…

Läs mer

Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

Av event | 17 feb 2016

Allt fler tonåringar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger…

Läs mer

Utbildningsvägar och övergångar under de tidiga skolåren: Behov, stödinsatser och inkluderande undervisning

Av event | 16 feb 2016

Avhandlingen beskriver och analyserar utbildningsvägar för en grupp barn i och utan behov av stöd från förskola till klass ett.…

Läs mer

Förälders depression kan försämra skolresultat

Av event | 4 feb 2016

Barn till föräldrar som diagnostiserats med depression gör sämre ifrån sig i skolan, enligt en ny stor studie som publicerats…

Läs mer

Matematikundervisningens betydelsefulla sekund

Av event | 25 jan 2016

Lärares pedagogiska takt och hållning är avgörande i en lärare-elevrelation som vilar på respekt och tillit. En ny avhandling vid…

Läs mer

Skolmarknaden förstärker sociala skillnader i Stockholms gymnasieskolor

Av event | 10 dec 2015

Marknaden har gjort sitt intåg i skolan, en förändring som för Stockholms gymnasieskolor tog fart i slutet av 1990-talet. Nu…

Läs mer

Föräldrar kompenserar för minskade resurser i skolan

Av event | 1 dec 2015

Om en elev hamnar i en stor klass på mellanstadiet reagerar föräldrarna. Fler byter skola och barn till höginkomsttagare får…

Läs mer

Andelen elever med stödundervisning minskar i grundskolans lägre årskurser

Av event | 30 nov 2015

I grundskolans lägre årskurser har det över tid skett en tydlig minskning av andelen elever som fått stödundervisning. Våren 2015…

Läs mer

Skolresultat och risk för självmordstankar hos unga vuxna

Av event | 26 okt 2015

Dåliga skolresultat är associerade med genomförda suicidförsök, men kopplingen till självmordstankar är mindre utredd. I en populationsstudie påvisas att risken…

Läs mer

Bättre skolresultat om barn uppmuntras att påverka sin framtid

Av Pantrarna | 10 sep 2015

En varm och kärleksfull uppväxtmiljö, kombinerad med att barn uppmuntras tro på sin egen förmåga att påverka saker som ska…

Läs mer

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

Av Pantrarna | 31 aug 2015

I enkäter till svenska skolungdomar svarade 35 till 40 procent att de skadat sig själva under de senaste sex till…

Läs mer

Koppling mellan låga slutbetyg och alkoholrelaterad sjukdom

Av Pantrarna | 22 jul 2015

En ny studie från Karolinska Institutet och Stockholms universitet visar att risken för att drabbas av alkoholrelaterad sjukdom i vuxen…

Läs mer

Förenklad syn på hälsa i skolan

Av Pantrarna | 22 jul 2015

Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär…

Läs mer

Saknas strategier för elevhälsoarbetet

Av Pantrarna | 23 jun 2015

Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de…

Läs mer

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

Av Pantrarna | 7 jun 2015

Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av…

Läs mer

Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval

Av Pantrarna | 18 maj 2015

Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor. Ökad boendesegregation är den viktigaste orsaken till denna…

Läs mer

Familjehemsplacerade skolbarns hälsa och hälsovård

Av Pantrarna | 26 apr 2015

I denna studie har 105 skolbarn, placerade i familjehem jämförts med 420 matchade, icke samhällsvårdade kontrollbarn från samma skolklass. Studien…

Läs mer

Brist på jämställdhet sänker skolan

Av Pantrarna | 5 mar 2015

Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020