Barn och ungdom

Berättelsen om Mats

Av Redaktion | 11 jul 2020

Vi hade precis hälsat på mentorn och blivit insläppta i det tomma klassrummet. Ett bord med fyra stolar hade gjorts…

Läs mer

20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

Av event | 11 apr 2016

Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv…

Läs mer

Framtiden oroar unga

Av event | 3 apr 2016

En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en…

Läs mer

Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

Av event | 3 apr 2016

Det behövs en starkare lagreglering för att tillgodose familjehemsplacerade barns rätt till hälsa, utbildning och familj. Det menar två professorer…

Läs mer

Tidiga insatser stärker barns psykiska hälsa

Av event | 22 mar 2016

Hur mår små barn på förskolan? Finns det möjligheter att upptäcka beteendestörningar i tidig ålder och vilka insatser kan i…

Läs mer

Ny internationell jämförelse av tonåringars hälsovanor

Av event | 13 mar 2016

Allt fler 15-åringar i Sverige väljer bort alkohol och rökning – användningen är nu bland de lägsta i Europa. Däremot…

Läs mer

Psykisk ohälsa kan öka strokerisk

Av event | 3 mar 2016

Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdomar, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk…

Läs mer

Föräldrar vet lite om sina barns drogvanor

Av event | 2 mar 2016

Föräldrar till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotikavanor. Svenska föräldrar…

Läs mer

Social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autismspektrumtillstånd

Av event | 25 feb 2016

Avhandlingens syfte var att undersöka verkan och effektivitet av social färdighetsträning i grupp för barn och unga med högfungerande autismspektrumtillstånd…

Läs mer

Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet?: En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

Av event | 25 feb 2016

Avhandlingen undersöker med filosofiska verktyg barns rätt till religionsfrihet inom ramarna för FN:s barnkonvention.

Läs mer

Samverkan kring gravida med missbruksproblem: En studie av Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga

Av event | 23 feb 2016

Rapport med syfte att belysa arbetet vid Mödra- och barnhälsovårdsteamet i Haga, som är en vårdenhet specialiserad på gravida kvinnor…

Läs mer

Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade

Av event | 17 feb 2016

Allt fler tonåringar uppger att de har besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Besvären är vanligare bland elever som uppger…

Läs mer

Utbildningsvägar och övergångar under de tidiga skolåren: Behov, stödinsatser och inkluderande undervisning

Av event | 16 feb 2016

Avhandlingen beskriver och analyserar utbildningsvägar för en grupp barn i och utan behov av stöd från förskola till klass ett.…

Läs mer

Att lyssna på barn i familjehem – En modell för nationell uppföljning av barn i familjehem

Av event | 14 feb 2016

Rapporten beskriver hur en modell för att lyssna på barn i familjehem har tagits fram och prövats samt resultatet av…

Läs mer

Gränsland: Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

Av event | 10 feb 2016

Avhandlingen handlar om tvångsvård på statliga ungdomshem och om de personer vars uppdrag det är att bedriva sådan vård: behandlingsassistenterna.…

Läs mer

Ungdomar med utländsk härkomst och deras känsla av nationell tillhörighet

Av event | 4 feb 2016

I Sverige finns det anmärkningsvärt litet forskning på området nationell identitet. Syftet med den här uppsatsen var att studera ungdomars…

Läs mer

Förälders depression kan försämra skolresultat

Av event | 4 feb 2016

Barn till föräldrar som diagnostiserats med depression gör sämre ifrån sig i skolan, enligt en ny stor studie som publicerats…

Läs mer

Hälsopromotion i skolan: utvärdering av DISA – ett program för att förebygga depressiva symtom hos ungdomar

Av event | 2 feb 2016

Det övergripande syftet var att undersöka erfarenheter, betydelse och effekter av DISA.DISA syftar till att förebygga stress och depressiva symtom…

Läs mer

Konsekvenser av skolnedläggningar: En studie av barns och barnfamiljers vardagsliv i samband med skolnedläggningar i Ydre kommun

Av event | 28 jan 2016

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nedläggningen av byskolor påverkar barns och barnfamiljers  vardagsliv och syn på…

Läs mer

Ensamkommande barn som försvinner

Av event | 26 jan 2016

Enligt Migrationsverket avvek förra året ca 420 ensamkommande barn från sina boenden. Rapporten kartlägger vilka ensamkommande barn som avviker och…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020