Är 2024 det nya 1984?

För några dagar sedan presenterade Socialdemokraterna ett nytt förslag som gick ut på att ungdomar som riskerar att värvas av kriminella gäng skulle kunna sättas under övervakning med fotboja och som jag förstod det, tvingas gå till skolan. Ungdomarna skulle utan att vara dömda, ens misstänkta för brott, sättas under samma bevakning som vuxna vilka dömts till maximalt sex månaders fängelse eller som avtjänat ett längre fängelsestraff. De som Kriminalvården anser kan avtjäna de sista sex månaderna av sitt straff med fotboja för att anpassas till ett liv utanför murarna. 

Förslaget måste anses helt befängt. De senaste åren har alla politiker och politiska partier kommit med det ena förslaget efter det andra för att trumfa över sina politiska motståndare inom kriminalpolitiken. Var ska detta sluta? Sverige och våra folkvalda politiker har alltid predikat ett öppet samhälle och frihet för individen, men allt sedan Covid-19 och experimenterandet med olika slags restriktioner ”för att hålla smittspridningen på en någorlunda hanterbar nivå” har fler och fler nya repressiva och kontrollerande lagar stiftats. 

Polisen har fått befogenhet att bedriva hemliga avlyssningar, de får visitera människor utan att ha några misstankar och visitationszoner är bara några veckor bort. Polisen får med våld tvinga människor att låsa upp sina mobiltelefoner, övervakningskameror ökar explosionsartat överallt och sedan tidigare övervakas all internettrafik och våra sms/mms. Telefonsamtal kan plockas fram när som helst då telefonoperatörer tvingas spara sådan information.

Vi är på god väg mot ett övervakningssamhälle liknande det som George Orwell beskriver i sin bok ”1984”. Ett samhälle som kommunistpartiet i Kina i mångt och mycket infört. Politikerna i vårt land är alltid väldigt snabba med att kritisera Kina för detta och för att de anses bryta mot mänskliga rättigheter, men kan i samma stund lägga fram nya förslag och rösta igenom nya lagar i Riksdagen som på många sätt liknar de lagar som Kina redan infört.

Blir Sverige anno 2024 det Orwellska 1984?