Muck – men till vad?

Jag skriver detta med en djup olustkänsla. Som ni vet har jag under den här tiden i fängelset (sexton månader) försökt få hjälp på alla sätt som jag varit berättigad till. Jag har verkligen behövt det. Jag har vridit och vänt på varenda sten och sökt i varenda hörn för att få hjälp med utsluss, men har blivit nekad då jag står som utvandrad från Sverige till Norge där jag tidigare har arbetat.

Nyligen fick jag prata med min tillförordnade frivårdsinspektör på frivården i Hudiksvall som jag tillhör då det var där jag hade tillhörighet när jag var skriven i Sverige år 2021. De skickade en förfrågan om överföring av övervakningen till Norge. Detta skulle gälla i ett års tid från mitt frigivningsdatum den 11 april i år till och med den 11 april 2025. Norge återkopplade med ett nekande till ett övertagande av övervakningen och hänvisade till att jag inte bor på den adress jag uppgivit. Jag är ej heller införd i de norska folkregistret vilket är motsvarigheten till svenska Skatteverket. Därför fick övertagandet avslag.

Jag har under tiden nu i fängelset haft kontakt med en person som varit min handläggare på Frivården i Hudiksvall och som är väl insatt i hela karusellen och medveten om min plan utifrån att jag blivit nekad hjälp av de svenska myndigheterna. Det vill säga att jag återvänder till Norge, som jag är utvandrad till innan jag blev lagförd för de brott jag nu har verkställt straff för här i Sverige. Personen på Frivården i Hudiksvall uttryckte att hon väl förstod att jag inte kan leva som hemlös i Sverige. Hon bad mig att hålla kontakt via skype och förklarade när jag har en adress i Norge som jag kan skriva mig på så att jag införs i det norska Folkregistret kommer att få det enklare att få Norge att överta övervakningen. 

Nu har jag fått en kallelse och har blivit tillförordnad en ny handläggare om jag pratade med. Senast när jag pratade med min gamla handläggare på frivården tog jag upp att jag tänkte åka tillbaka till Norge och att jag hade för avsikt att åka till mina släktingar som erbjuder mig både logi och arbete där. Alternativet är att gå som hemlös i Sverige vilket inte är så tilltalande. Min tidigare handläggare instämde och rekommenderade än en gång att vi kan ha kontakt via skype. Hon menade att jag kan skriva mig på en norsk adress och föras in i Folkregistret för att därefter begära att Norge övertar övervakningen. DE kan då inte avböja. 

I samtalet med den nya handläggaren nu menade han att jag måste komma till de så kallade mötena i Sverige. Om jag uteblir kommer jag att bli efterlyst och omhändertagen för att avtjäna den kvarvarande strafftiden, vilket skulle innebära nio månader till i fängelse. Den nya handläggaren kunde inte säga att det gick bra med planen att flytta till Norge som min tidigare handläggare och jag kommit överens om. Kommer jag inte på de tider som bokas på Frivården i Sverige bryter jag mot villkoren för den villkorliga frigivningen och blir omhändertagen. 

Frivården i det land jag utvandrat från kräver att jag vistas i Sverige och går på möten minst en gång i veckan. På min fråga om Frivården kan stå för boende och uppehälle svarade handläggaren att det inte är något Frivården gör. Han hänvisade till socialtjänsten som i sin tur inte kan hjälpa mig för att jag är skriven i ett annat land. De har endast erbjudit sig att betala en biljett till landsgränsen. 

Jag är en orolig fånge som anses rehabiliterad för att friges. Eller? Imorgon muckar jag. Till vad?

Text: Raoul
Foto: Ingela