Hyllning till Anders Petersen

City Diary på Hasselblads Center i Göteborgs Konstmuseum är en hyllning till den legendariske svenske fotografen Anders Petersen som i år blir åttio år. Den sammanfattar sextio års erfarenheter med start i de porträtt Petersen gjorde på Café Lemitz i Hamburg på 1960-talet. Han fotograferar i Christer Strömholms anda människor av alla de slag med sina drifter, glädjeämnen och utlevelser. Ofta vulgärt, ibland obehagligt. Men alltid fyllt av mänsklighet.

Fotografierna i City Diary skildrar många olika städer och tider. De talar till oss om hur komplexa människor och deras relationer kan vara men också om de alltid närvarande behoven av gemenskap och kärlek.

Skulle ni komma till Göteborgs konstmuseum före den 14:e april kan jag rekommendera också ett besök i Konsthallen straxt intill. Där visas en utställning av den kinesiske forskaren och konstnären Zheng Bo, Långsamhetens vällust.

Ett stort rum är fyllt av mossa. I ett annat dansar några gestalter i en mossbevuxen skog I Dalarna. Bättre argument för att bevara våtmarkerna har jag svårt att tänka mig.

Jan Molin

Anders Petersen “City Diary”
Hasselblads Center i Göteborgs Konstmuseum
Utställningen pågår till 15:e september 2024