Hur återfå jämlikhet?

Till en början är Jämlikhet är lösningen av Per Sundgren och Mats Wingborg, en saklig redogörelse för vad jämlikhet är och hur den utvecklats i Sverige från 1800-talet till år 1980 då Sverige var det mest jämlika landet i världen. Sedan dess har jämlikheten sjunkit rejält på grund av globalisering, privatiseringar och marknadisering.

Författarna går igenom hur de politiska partierna förhållit sig till jämlikhet främst genom en granskning av partiprogrammen. I början av 1900-talet var det socialdemokrater och liberaler som drev frågan medan högern och bondeförbundet var emot allmän rösträtt och ekonomisk utjämning. Under 1970-talet var inte bara vänstern utan också Folkpartiet och Centern för ekonomisk utjämning. På senare år har de åsikterna försvunnit ur deras partiprogram och politik.

Boken avslutas med kapitlet “Reformer för jämlikhet”. Där propagerar författarna för bland annat progressiv beskattning, återinförd arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt samt avskaffande av Rot- och Rutavdragen. Andra åtgärder är intensifierat arbete mot skattefusk, särskilt inom EU, stopp för marknadisering av välfärden, utfasning av friskolor, göra det olagligt att personer med privat sjukförsäkring går före i vården, social bostadspolitik, mer makt åt de anställda i företagen och en särskild politik med stöd och skattelindringar för landsorten.

Det är bara att instämma. Men tyvärr ter sig förslagen just nu verklighetsfrämmande. Dagens svenska politik går ju i alldeles motsatt riktning. En fråga värd att ställa är om solidaritet och jämlikhet – socialt, ekonomiskt och utbildningsmässigt – åter kan bli ett konkret mål för våra partier eller om de är evigt förpassade till högtidstal och gamla partiprogram.

Jan Molin

Jämlikhet är lösningen
Per Sundgren, Mats Wingborg
Verbal förlag