Till minne av Martina

Martina Tikkinen 
Född 15 oktober 1986 
Död 11 november 2023

Du var lika vacker inuti som utanpå. Du var full av liv, modig, sällsynt äkta. Dina barn var ditt allt. Vi som hade glädjen att lära känna dig minns dig med stor saknad. 

Din kamp på beroendemottagningen intensifierades mot slutet av ditt alltför korta liv. Efter många år av tungt opiatbruk beslutade överläkaren att du inte behövde din livsuppehållande medicin mer. Här fanns ingen lyhördhet eller respekt för dina behov, trots att du försökte kommunicera dessa. Du bad om hjälp att trappas ut från Subutexen men fick inte den hjälp du behövde. Därför gick du tillbaka till självmedicinerande med tunga droger och därför lever du inte idag. Du har lämnat dina barn, familj, släkt och vänner i stor sorg och saknad. 

Ännu en läkare inom beroendevården har frångått Läkarförbundets etiska regler. Några av dessa är:

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.

Läkaren ska besinna vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden.

Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv.

Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

Vi i ENOUGH!, din familj och dina vänner kommer till ditt minne att strida vidare för att dessa fatala missförhållanden inom beroendevården ska upphöra. Beroendesjukdomar är enligt gedigen forskning konstaterade vara mycket svåra tillstånd med betydande konsekvenser och stora behov, ändå bestraffas de Ibland fortfarande som om de vore ett brott.

Martina, vi som kände dig kommer aldrig att glömma dig och älskar dig för alltid.

[Logga] Enough
ENOUGH! – en skrivargrupp

Vilka är vi?

Vi är de som vägrar tiga när våra vänner på beroendemottagningarna far illa. Många har dött en för tidig död. Vi har nu fattat pennan för vännerna som ber om hjälp men ingen får. Vi vill synliggöra det osynliga folket, vars röster inte hörs, vars liv inte räknas.