Lästips: Birkagården Sveriges första settlement

Stiftelsen Birkagårdens historia har arkiverats och förvaras sedan september 2021 på Stockholms stadsarkiv. Arkivet spänner över perioden 1912 – 2020.

Som introduktion till arkivet har sammanställts en skrift om Birkagården vars syfte är att kortfattat beskriva i vilken kontext Birkagården skapades, presentera grundarna Natanael Beskow och Ebba Pauli samt berätta om de första åren.

Vill du ha ett exemplar av skriften kontakta:
[email protected]

Arkivet är sökbart på
riksarkivet.se
Gå till digitala samlingar och använd sökord: Birkagården