”Vi saknade de största medierna”

Det var den 6 februari 2024, en tisdag, när tidningen SocialPolitik bjöd in alla journalister från andra tidningar, radio och tv till seminarium för att att berätta om, och ha dialog om, aktuella och samtidigt väldigt känsliga frågor. Om hemlöshet, bostadslöshet och fattigdom i Sverige och Norden.

Organisationsmässigt var allt genomtänkt, val av lokal – Östermalm, frukost och lunch i färgglad skala. Alla som var inplanerade talare talade och upplyste de närvarande samt var väl förberedda, med all teknik som powerpoint, datorer, kameror och så vidare. Sist på programmet visades en film som vi hade spelat in med uppmaning från hemlösa personer till alla journalister: enligt FN:s Agenda 2030 och dess första mål – ingen fattigdom – samarbeta med oss!

Men vi saknade representanterna för de största medierna i Sverige. Därför har vi bestämt oss för att i framtiden gå till dem personligen. Ni vet uttrycket – Om Mohamed inte kan komma till berget då får berget komma till Mohamed.

Den sammanfattande upplevelsen av detta seminarium är positiv. Vi behöver att hela svenska befolkningen förstår att det är ju skam att ha fattigdom, hemlöshet och bostadslöshet i Sverige under det 21:a seklet. Vi måste alla anstränga oss för att bekämpa denna skam på så sätt att den aldrig uppstår igen i Sverige.

Text och ingångsbild: Irina Bagley, ordförande för Kvinnor utan adress

Irina Bagley till vänster och Eva Edqvist prickar av deltagarna i journalistseminariet om hemlöshet.
Foto: Anders Löwdin

Läs mer: Journalister vill rapportera bättre om hemlöshet