“Det bästa som hänt mig på många år”

Leo kommer ofta till Mallis, lokalen på Malmskillnadsgatan 58 som delas av Bostad Först och föreningen Street Minds. Han målar syr eller bara är. Här träffas också skrivarcirkeln han är med i. Läs hans text om hur det har påverkat hans mående.

Verksamheten på Mallis, Malmskillnadsgatan 58 i Stockholm, kan delas upp i tre delar; Bostad Först som sköts av Stockholms stad, Streets Minds som är föreningen som får ta på sig misslyckanden om sådana händer, för inte kommer socialtjänsten att ta på sig något sådant. Och så har vi SocialPolitik som på något sätt fungerar som en ventil i sociala frågor. Det får en att tro att samhället verkligen vill hjälpa. Men jag dömer inte ut programmet som Socialpolitik har, det har hjälpt mig jättemycket och fått mig att se saker på ett annorlunda sätt än den tidigare misstänksamma attityd jag burit. 

Skrivkursen har gjort att min dåliga självkänsla inte behöver vara så dålig. Nu för tiden har jag ett värde och det har gett mig möjligheten att träffa drogfria och ödmjuka personer. 

Sedan har vi den vardagliga verksamheten som bedrivs på Mallis. Denna har jag mycket att tacka för. Mitt mående har pendlat en hel del men sedan jag kom in i verksamheten uppfattar jag mig som mera balanserad. Jag blev bra mottagen trots att jag inte hörde till Bostad Först. Mycket av min lediga tid har jag varit på Mallis, det gav mig distans till mitt destruktiva liv. 

Det är bland det bästa som hänt mig på många år att bara finnas där och vara en del av något större. Självklart har jag alla på verksamheten att tacka för detta. 

En sak som är tråkig är att det oftast bara är jag där, men helt okej (all uppmärksamhet till mig). Jag vet inte hur man kan göra för att locka till sig andra och få dem att engagera sig. 

Leo Cuellar