Vindarnas sus

Ett korus av röster
hörs i vindarnas sus
Ett eko som färdats
genom tidernas brus

De röster som hörs 
i vindarnas bris 
Är ett eko av röster 
som levt livet i kris

Vinden har burit
i hundratals år
Deras eko genom tiden 
en ny röst nu får

Röster av människor
från en svunnen tid
Där deras nu hörda röster
givit själar sin frid

I vinden som blåser
är det upp till envar
Vad som är frågan och
vad som är svar

Allt kan du höra 
i vindarnas sus
Det gäller att urskilja
den egna tankens brus

Vad du sen hör
eller lyssnar till
Är upp till dig
och vad du själv vill

Allt kan du styra 
med tankens kraft
en vilja av järn och 
ett huvud på skaft

Text och illustration: Hanna Uhnér