Väsentliga perspektiv på komplicerad konflikten saknas

Mathias Mossberg går i den tunna Vännen som svek, Sverige och Palestinafrågan från Erlander till Kristersson bok igenom hur Sverige hanterat Palestinafrågan under efterkrigstiden. I början var Sverige enbart Israelvänlig. Först efter 1973 års krig ökade medvetandet om hur illa palestinierna behandlats alltsedan Nakba – katastrofen, då de drevs ut från landet där de bott i tusentals år.

Under Olof Palme och Sten Andersson som utrikesminister utvecklades kontakterna med palestinierna. Yassir Arafat inbjöds till Sverige under stort motstånd från de borgerliga partierna.

Den tysta diplomati som Sven Andersson bedrev, särskilt genom kontakter med amerikanerna, gav Sverige möjlighet att mäkla fred. Men när ministären Bildt och senare Göran Persson tog över upphörde kontakterna i huvudsak. Norge tog över stafettpinnen fram till Osloavtalet och Camp David. Israels politik – att i ord tala om palestiniernas rätt till ett land men i handling alltid omöjliggöra detta – ledde så småningom till ockupation och oförsonlighet mellan parterna.

Liksom Ingmar Karlsson i Folket som inte fick finnas (Historiska media 2023) anser Mossberg att tvåstatslösningen är död och aldrig accepterats av Israel.

Mossbergs bok I mörka vatten. Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan, var en insiktsfull ögonöppnare för hur marinen och vissa politiker – läs Carl Bildt – beskrev ubåtskränkningarna som sovjetiska medan det i själva verket var NATO som låg bakom.

Mossberg gör visserligen inte anspråk på att beskriva konflikten utan bara det svenska agerandet. Tyvärr kan jag inte ge samma positiva omdöme om Vännen som svek. Den är mer av en partsinlaga – Mossberg har stor erfarenhet av att arbeta med frågan och stod nära Sten Andersson – men väsentliga perspektiv på den ytterligt komplicerade konflikten saknas. Att beskriva Ann Linde som enbart Israelvän är onyanserat. Om man läser det hon skriver i Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan får man en helt annan bild av hennes engagemang för palestinierna. Märkligt är att Mossberg överhuvudtaget inte nämner den boken som behandlar samma tema.

Men Mossberg har naturligtvis rätt i att Sverige nu har svikit palestinierna. I dessa dagar är Sveriges nuvarande regering inte ens en vän utan tycks acceptera att palestinierna förintas.

Jan Molin

Vännen som svek
Sverige och Palestinafrågan från Erlander till Kristersson
Mathias Mossberg
Karneval förlag