Göteborgs filmfestival: konstens betydelse

På den nyligen avslutade Göteborgs filmfestival speglade flera filmer konstens betydelse i samhället.

The Peasants
D K Welchman, Hugh Welchman
Polen

En högst originell skapelse. Den bygger dels på den polske nobelpristagaren Reymonts roman Bönderna, dels på 40 000 oljemålningar som utgör scenen där dramat utspelar sig. Verkliga skådespelare gestaltar människorna i ett konservativt bondesamhälle på 1920-talet där det är förbjudet att gå utanför traditionerna.

Så väl målningarna som skådespelarnas rörelser är animerade. Animationen förstärker dramatiken. Stundtals är det omöjligt att avgöra vad som är spel eller animerat. Ett experiment som lyckas ge verklighet åt ett grymt drama.

Anselm, dokumentär
Wim Wenders
Tyskland

Anselm Kiefer, med all rätt ansedd som en av våra nuvarande mest kända konstnärer, borrade i den tyska historien och hur den förebådade förintelsen. Senare har han gestaltat de myter som präglat vår världsbild i enorma målningar och installationer.

Vi följer konstnären när han cyklar i sina jättelika för detta industrihallar, där han lyfts upp av byggkranar för att bränna växtdelar och kasta färg på tavlorna. Till det läser han dikter som inspirerat honom, till exempel Paul Celans Dödsfuga samtidigt som kameran panorerar på de torn av sand, sten och bly han byggt upp i Barjac i Provence.

Wim Wenders, årsbarn med Kiefer – bägge är födda 1945 – har skapat ett poem värdigt en av våra märkligaste konstnärer.

Daaaaaali
Quentin Dupieux
Frankrike

En ung kvinna vill göra en film om och med Dali. Allt handlar om hans självöverskattning. Bara en film som oavbrutet har honom i bild vill han göra.
Det är mer ett drömspel än en satir. Stundtals både roligt och överraskande i en surrealistisk stil med bland annat ett antal alternativa slut. Om Dalis konst handlar filmen dock inte alls.