En fånges klagan

En fånges klagan är svår att höra
Lika svårt som det är
att gissa en annan människas börda

En fånges klagan har inga lyckliga slut
Han sitter bara och längtar dit ut
Genom gallrade fönster skiftar årstiderna
från vinter till vår från sommar till höst

I ett hörn i fångens cell
sitter han hopkurad från morgon till kväll
och väntar på nattens tysta timma
då han i sina drömmar ser friheten glimma

Det finns inga skimrande guldkorn
ingen gråt som får tröst bara klagan
Nej det finns oftast inget lyckligt slut
på den sagan

Foto: IngelaS