De olydigas lovsång

Idag vill jag sjunga de olydigas lov
De som inte följer fållan utan går sin egen väg
De som lyssnar och tänker själva
De som inte springer med pöbeln eller skanderar med massan
De som höjer sin röst och sjunger en annan ton
Det ör dessa som för oss framåt

Det är de lydiga som gör diktaturer möjliga
Det är de lydiga som genom sin tystnad bifaller övergrepp
Det är de lydiga som blundar och sedan säger att de inget visste
De är de lydiga som när segern är vunnen tar del av frihetens frukter utan en tanke på de olydiga som stupat på vägen

Så låt oss idag sjunga de olydigas lov
Tacka dem för att de förde oss framåt
Tacka dem för att de lyssnade på sitt hjärta
Tacka dem för att de inte var som andra
Vad vore vi idag utan de olydiga

Irene Halper