Lättläst och ljudböcker viktigt i fängelse

Kan lättlästa böcker och läsning bidra till ett annat liv, utanför fängelsets murar? Den frågan diskuterade fängelsebibliotekarien på anstalten Hall, Thomas Öhnell, och författaren Helene Lumholdt, aktuell med den lättlästa boken I fängelse under ett livesänt lunchseminarium som även kan ses i efterhand. Skrivarprojektets Erik lyssnade och ställde också frågor direkt i chatten, bland annat om hjälpmedel för intagna med dyslexi.

Det var mycket intressant att ta del av seminariet med förhoppningen att få se en positiv utveckling av fängelsebiblioteken. Jag vill verkligen lyfta frågan om personer med kraftiga läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Fängelsernas inställning till denna vanliga svårighet är skrämmande. Personer som lider av dyslexi behöver hjälpmedel vilka det finns gott om. Utvecklingen har gått framåt vad sådana beträffar så det borde inte vara något problem för Kriminalvården att tillgodose dessa behov.

Jag har själv åkt ut och in på kåken under många års tid. Det är stor skillnad nu i fängelserna mot för arton år sedan med kraftiga nedskärningar på allt inklusive biblioteken. Denna negativa utveckling innebär att anstalterna bestämmer vilken litteratur som får finnas tillgänglig. Det tycker jag är kraftigt integritetskränkande. Jag anser att det är viktigt att sådana här frågor lyfts fram till en högre nivå som till våra politiker för att förbättra situationen.

Anstalterna bör förutom lättlästa böcker också kunna erbjuda ljudböcker för intagna med dyslexi och/eller kraftig adhd och andra försvårande diagnoser. En person med adhd behöver läsa samma stycke flera gånger för att det ska fastna. Det är inte för inte som man åker in på kåken. De flesta har problematik som denna vilket försvårat livet.

Studiematerialet som finns tillgängligt, möjligheten att kunna studera i fängelset, är mycket bra. Hoppas att möjligheterna till utbildning fortgår så att intagna får en chans här i livet efter avtjänat straff.

Jag kan inte nog understryka vikten av tillgång till lättlästa böcker och ljudböcker i fängelsernas bibliotek. Även ljudmaterial till utbildningar skulle underlätta mycket.

Text: Erik
Porträttbild: IngelaS